Informační technologie – umělá inteligence [18-20-M/01 ]
Škola služeb a řemesel

Absolvent tohoto studijního oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník zaměřený na aplikaci umělé inteligence pro firmy i domácnosti. Dále je připraven pro výkon funkcí, souvisejících se správou informačních systémů, komunikací v počítačových sítích, programováním aplikací pro standardní uživatelské rozhraní včetně práce s relačními databázemi a grafickými informacemi. Typickými činnostmi, kterými se absolventi tohoto oboru zabývají, jsou činnosti zabezpečující bezporuchový chod počítačových sítí včetně zpracovávání požadavků jejich majitelů a uživatelů a využití výpočetní techniky v jednotlivých firmách a institucích. Absolventi si osvojí široký teoretický i praktický základ oboru a jsou specialisty v pracovních pozicích jako správce počítačové sítě, programátor, správce aplikací, hardwarový technik, technik v oblasti sítí. Absolvování oboru vytváří předpoklad pro úspěšné studium vybraných odborných technických vysokých škol.

Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání:

Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků.

Učební plán