Strojírenské práce [ 23-51-E/01 ]
Průmyslová škola

Absolventi vzdělávacích programů konstruovaných na základě tohoto studia jsou schopni vykonávat buď rutinní montážní a servisní práce (popř. jednoduché opravy nesložitých strojírenských výrobků), zámečnické práce ve stavebnictví, či obsluhovat seřízené konvenční obráběcí stroje na kovy při nenáročných technologických operacích. Uplatní se v povolání strojírenský dělník. Žáci oboru Strojírenské práce mohou získat školní stipendium.

Učební plán