Elektromechanik pro zařízení a přístroje [ 26-52-H/01 ]
Průmyslová škola

Příprava ve studijním oboru elektromechanik silnoproud vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent byl schopen v praxi samostatně pracovat v návaznosti na vyhlášku 50/78 Sb provádět a vykonávat komplexní činnost spojenou s instalací, jednoduššími návrhy, oživováním, opravami, provozem, diagnostikou, seřizováním, údržbou konkrétních elektrotechnických systémů a zařízení. Po ukončení studia je dobře připraven na absolvování specializačních kurzů.

Učební plán