Informace pro žáky, kteří jsou ubytovaní na domově mládeže
a jejich zákonné zástupce

 

Domov mládeže bude uzavřen na dobu neurčitou.Prosím neposílejte platby za ubytování. Pokud si potřebujete vyzvednout z pokojů svoje věci, můžete tak učinit v pondělí 16.11. mezi 9,00 až 11,00 hod. Ve vychovatelně bude služba, která Vám pokoj zpřístupní. O dalším termínu Vás budeme informovat po 20.11. 2020.

S pozdravem a přáním pevného zdraví M. Sojková vedoucí vychovatelka

Vážení rodiče, milí žáci!
Nástup na domov mládeže pro školní rok 2020/2021 je 31.08.2020 od 17:00 do 21:00 hodin nebo 1.9.2020 od 7:00 hodin po celý den. Neplnoleté žáky ubytujeme jen v doprovodu zákonného zástupce. Platbu za ubytování za září neposílejte, vyčkejte až dostanete složenku. Děkujeme!

Od 8. června 2020 bude realizována výuka teoretické i praktické části vyučování pro všechny nekončící ročníky formou konzultací. Domov mládeže bude pro žáky otevřen po dobu konzultací. Pokud budete mít zájem o ubytování, kontaktujte vedoucí vychovatelku p. Sojkovou telefonicky.


Platby za ubytování v měsících duben až červen 2020 prosím zrušte.
Po dobu mimořádných opatření se platby za ubytování ruší.
Na konci školního roku bude provedeno vyúčtování.

V případě nejasností se prosím obraťte na vedoucí domova mládeže
paní Magdalenu Sojkovou tel. 734 522 682