Umělecko – řemeslná stavba hudebních nástrojů [ 82-51-L/06 ]
Houslařská škola

Absolvent oboru se uplatní v oblasti rukodělné výroby hudebních nástrojů, která vyplývá ze zaměření absolvované odborné přípravy podle školního vzdělávacího programu. Uplatní se při stavbě strunných nebo klávesových nebo dechových a bicích nástrojů. Absolvent je připraven vyrábět součásti a dílce hudebních nástrojů, provádět jejich celkovou montáž, montáž a seřízení mechanismů, povrchové úpravy, uměleckořemeslné práce při jejich stavbě a jejich ladění. Ovládá rekonstrukce a opravy hudebních nástrojů soudobých i historických. Je schopen pracovat v procesu prodeje hudebních nástrojů. Uplatnit se může rovněž v rámci technické přípravy výroby i jako vedoucí dílny nebo úseku zahrnujícího danou oblast výroby. Díky znalostem materiálů a starých povrchových úprav je schopen pracovat na úseku restaurování nábytku. Žáci oboru Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů mohu získat školní stipendium i stipendium  Karlovarského kraje.

Učební plán