Halloween v domově mládeže

Poslední říjnový večer je již několik let i v naší zemi zasvěcen Halloweenu. Svátek, který k nám přišel z anglosaského světa, je u nás určen především dětem, jež se hlavně ve školkách a školách převlékají do nejrůznějších kostýmů. My dospělí si většinou vystačíme s výzdobou v podobě dýní či nějakých strašidelných dekorací.

Exkurze žáků ISŠ Cheb do Národního technického muzea v Plasech u Plzně

Ve středu 13.10.2021 žáci ISŠ Cheb z oboru Instalatér, Truhlář a Zahradník absolvovali exkurzi do Národního technického muzea v Plasech u Plzně. Náklady na dopravu autobusem i vstupné hradila škola z fondu SRPŠ…

Výroba baru do učebny stolničení

Žáci Houslařské školy vyrobili pod dohledem učitelů odborného výcviku bar do učebny stolničení. Na Houslařské škole se vyučují kromě oboru Umělecko-řemeslná stavba hudebních nástrojů ještě obory Dřevařská výroba a Truhlář. A právě žáci oboru Truhlář tento krásný kus nábytku zhotovili a to od návrhu až k samému sestavení přímo v učebně. Je vidět, že pod […]

Odborný výcvik v Lagarde Spedition

Naši budoucí řidiči zahájili odborný výcvik v Lagarde Spedition. V tomto školním roce navázala naše škola úzkou spolupráci s významným regionálním dopravcem společností Lagarde Spedition, s.r.o. a její dceřinou společností Truck union, spol.s.r.o. ohledně konání odborného výcviku oboru Mechanik opravář motorových vozidel se zaměřením Řidič kamionové a osobní dopravy. Žáci tohoto zaměření budou konat odborný […]

Twister

Že nevíte co je to? Hráči musí přesunout podle pokynů danou část těla na příslušné barvné políčko. Pokud se neudržíš a upadneš, vypadáváš ze hry. Posilují se při tom svaly a zažije legrace.To vše prožívali žáci DM dne 15.06.2021 v klubovně DM. Sešli jsme se, abychom se společně pobavili a protáhli svá těla. Byli jsme […]

Školení žáků prvních ročníků firmou REMS

Na Škole služeb a řemesel proběhlo školení žáků prvních ročníků oboru Instalatér. Pan Jindřich Petráček; zástupce firmy REMS předvedl nástroje, které se používají při instalatérských pracích.Žáci byli seznámeni s používáním nejmodernějších nástrojů a mohli si také vyzkoušet, jak se s nimi pracuje.

Konzultační hodiny žáků elektrotechnických oborů

V rámci odborného výcviku a praxe probíhají i u elektrotechnických oborů individuální konzultace. Jde o obory Elektromechanik pro zařízení a přístroje a Mechanik elektrotechnik se zaměřením na robotizaci. Žáci si takto mohou procvičit praktické dovednosti.ISŠ Cheb – OP Průmyslová škola

Konzultační hodiny žáků strojírenských oborů

Individuální konzultace žáků strojírenských oborů V rámci odborného výcviku probíhají i u strojírenských oborů individuální konzultace. Jde o obory Mechanik opravář motorových vozidel a Strojírenské práce. Žáci takto mohou získat praktické dovednosti. Obzvlášť důležité jsou konzultace pro žáky prvního ročníku oboru Mechanik opravář motorových vozidel, kteří se budou koncem školního roku rozhodovat, zda si zvolí […]

Konzultační hodiny žáků oboru Zahradník

U zahradníků probíhají konzultační hodiny, které jsou zaměřené na opakování a přípravu k závěrečným zkouškám. Vítá je jejich  třída, která je velikonočně nazdobená. Připojuji ukázku jarního aranžmá, které zhotovoval žák 2. ročníku oboru zahradník a jeho práci zkoumá i domácí mazlíček.