Ve dnech 08. až 10. 06. 2020 proběhlo pokračování základního barmanského kurzu, který byl v měsíci březnu v důsledku pandemie Coronaviru přerušen.
Odborným lektorem kurzu byl Zdeněk Javorský z Mariánských Lázní. Pan lektor je letitým a velmi zkušeným pedagogem v oboru Stolničení se specializací zaměřenou právě na barmanství.
Pod vedením tohoto odborníka i přes nucenou přestávku zvládli naši žáci zadaná  témata kurzu na výbornou.
Krajské komoře Karlovarského kraje děkujeme za finanční podporu tohoto kurzu.

Krutinová Kateřina
vedoucí učitelka gastronomických oborů