Výroba baru do učebny stolničení

Žáci Houslařské školy vyrobili pod dohledem učitelů odborného výcviku bar do učebny stolničení. Na Houslařské škole se vyučují kromě oboru Umělecko-řemeslná stavba hudebních nástrojů ještě obory Dřevařská výroba a Truhlář. A právě žáci oboru Truhlář tento krásný kus nábytku zhotovili a to od návrhu až k samému sestavení přímo v učebně. Je vidět, že pod […]

Kurz “Opracování dřeva při opravách hudebních nástrojů”

Ve dnech 8. 11.2019 – 9.11.2019 a 6.12.2019 – 7.12.2019 se v rámci projektu IKAP uskutečnil kurz s názvem Opracování dřeva při opravách hudebních nástrojů. Kurz vedl renomovaný mistr houslař pan Jaroslav Kohout. Účastnili se učitelé OP, OV a žáci Houslařské školy®. Cílem kurzu bylo zdokonalení teoretických, praktických znalostí a dovedností, což bylo splněno. Pod dohledem pana […]

Kroužek Houslařské školy a manufaktury Akord Kvint

Zájmový kroužek pro děti ve spolupráci se sociálním partnerem Akord Kvint, s. r. o. Luby.Na začátku měsíce září jsme byli osloveni majitelem prestižní manufaktury na výrobu smyčcových hudebních nástrojů Ing. Josefem Holišem, jestli bychom nezrealizovali zájmový kroužek výroby drnkacích hudebních nástrojů v dílně firmy Akord Kvint, s. r. o. Jeho návrh se nám natolik zalíbil, […]