Divadelní představení “Shakespare ve 120 minutách”

Nejen školou živ je student ….  Žáci čtvrtých ročníků se zúčastnili divadelního představení „ Shakespeare ve 120 minutách“ pořádaného Západočeským divadlem v Chebu. Seznámili se tak se základními díly světového dramatika, což se jim hodí k maturitní zkoušce z češtiny i angličtiny. Také si rozšířili vlastní všeobecný přehled a dobře se pobavili. R. Ulrychová, vyučující ANJ

Mastercam 2019

V úterý 3. 12. proběhl na naší Průmyslové škole první ročník soutěže Mastercam 2019. Úkolem bylo vytvoření 3D modelu a následná volba vhodné technologie výroby u zadané strojní součásti pomocí CAD/CAM Mastercam. Součást obsahovala zápichy, vnitřní a vnější závit, díry a rovinné plochy. Hodnocena byla přesnost, vhodná technologie a čas, za který soutěžící zadanou práci vypracovali. 1. […]