Bylinné čaje ze zahrádky

Léčivé bylinky, které jsme sklidili na naší bylinkové zahrádce Zemědělské školy ISŠ Cheb jsme nasušili a udělali z nich směsi na bylinný čaj. A aby zdravého a přírodního nebylo málo, zužitkovali jsme i květy černého bezu, ze kterých po naložení s cukrem a citrónem bude nejen chutný, ale i zdravý a osvěžující bezový sirup. Osvěžení […]

Naši zahradníci

Návštěva žáků 1. a 3. ročníku oboru Zahradník v domě seniorůV úterý 4.4.2023 v dopoledních hodinách vyrazili žáci 1. a 3. ročníku oboru Zahradník do seniorského domu Skalka v Chebu, aby zde společně se seniory a zaměstnanci tohoto seniorského zařízení vyráběli tradiční velikonoční výrobky. Žáci se také podíleli na venkovní výzdobě tohoto rozlehlého areálu. Všem, […]

Exkurze v Národním zemědělském a Technickém muzeu

V úterý, 21.1.2023 vyrazily třídy oborů Agropodnikání a Zemědělec – farmář do Národního zemědělského a Technického muzea v Praze. Shlédli jsme stálé expozice Jede traktor, Zemědělství, Živá zahrada výhledů, Rybářství, Gastronomie, Voda v krajině, Myslivost, Laboratoř ticha. V den naší návštěvy probíhala i výstava na téma třídění odpadů a recyklace. V Technickém muzeu žáky nejvíce […]

Přesazování sazenic na ekofarmě Seeberg

Zemědělská škola začala spolupracovat s Ekofarmou Seeberg, kde již začaly první jarní práce – přesazujeme sazeničky paprik a rajčat. Žáci zde získávají zkušenosti a znalosti, které poté uplatní v našem školním skleníku na Školním statku v Dolních Dvorech. My už na Okrouhlé máme vysetá semínka na parapetu, čekáme, co z toho bude.

Květiny z Flamenga

Květiny, které v rámci odborného výcviku vytváří naši zahradníci (všechny 3 ročníky) u smluvního partnera Flamengo Květiny. Žáci jsou z těchto praxí nadšení. Koncem února dostaneme od tohoto smluvního partnera řezané květiny jako sponzorský dar (DĚKUJEME!) a naši žáci předvedou na škole se svými učiteli, co se naučili. Proběhne soutěž o nejkrásnější vazbu květin a […]

Exkurze žáků na ekofarmě Seeberg

Žáci 1. ročníku oboru Zemědělec – farmář navštívili ekofarmu Seeberg. Tato rodinná ekofarma se zabývá chovem prasat, kamerunských ovcí, lam a drůbeže. Nachází se zde také úžasný skleník, ve kterém pěstují zeleninu v květináčích. Vzhledem k tomu, že na Školním statku v Chebu máme také náš nový skleník, přislíbil majitel pomoc s používanými technologiemi při […]

Praxe žáků Zemědělské školy

Těžce na cvičišti, lehce na…poliŽáci zemědělských oborů ISŠ absolvují výuku praxe (denní technickou údržbu traktorů, nácvik orby, smykování, setí, sečení TTP a další zemědělské práce) na traktorech Zetor  I.univerzální řady. Také výuka autoškoly probíhá převážně na traktorech Zetor 7711. Tyto stroje jsou sice starší, ale pro potřeby výuky plně vyhovující. Jejich konstrukce je velmi přehledná […]

Exkurze na ranči Golden River Mlýnek

Žáci Zemědělské školy ISŠ Cheb [ třídy 1.ZFA, 2.ZPR a 3.ZFA ] se zúčastnily exkurze na ranči Golden River Ranch Mlýnek u Nového Kostela. Majitelka ranče nás provedla celým areálem a ukázala všechna chovaná zvířata, řekli jsme si něco o chodu agroturistické stáje a o chovu westernových koní. Žáci pomohli i s drobnými pracemi, např. […]

Přednáška českoslovenští letci RAF za 2. světové války

17. června 2022 se konala na budově Májová přednáška PhDr. Daniela Švece, lektora Univerzity Karlovy na téma – Českoslovenští letci, kteří bojovali v RAF za druhé světové války. Jedná se o přednášku, která primárně doplňuje výuku dějepisu. Má přesah i do dalších předmětů, jako je občanská nauka (změna právního systému dnes a v 50. letech), […]

Ukliďme Česko 2022

Ukliďme Česko  je  dobrovolnická úklidová  akce,  která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit vzniklé černé skládky a nepořádek.Do této akce se zapojila i naše škola. Hlavním cílem bylo uklidit okolí naší školy. Jenom pro zajímavost, před budovou Zemědělské školy jsme sesbírali 524 cigaretových nedopalků.Chci poděkovat Ing. Chládkové, a parlamentu školy za […]

Dějepisná olympiáda 2021-2022

Na budově Májová již tradičně proběhla dějepisná olympiáda, 51. ročník, 2021/2022. Školní kolo, zadání II. kategorie, tematické zaměření ročníku: „Šlechta v proměnách času“. Nejúspěšnější olympionik pro letošní školní rok za ISŠ Cheb je Václav Dubský, student prvního ročníku oboru IT, druhý Adam Škapa, třetí a čtvrté místo společně obsadili Tadeáš Jan Prek a Tomáš Pospíšil, […]

Praxe 4. AGP Farma Okrouhlá

Praxe v živočišné výrobě žáků učňovských i maturitních oborů probíhá převážně u Agrokombinátu Dolní Žandov. Snímky jsou z učební praxe čtvrtého ročníku maturitního oboru Agropodnikání. Zootechnik seznámil studenty se základními informacemi o chovu skotu na farmě Okrouhlá a společně jsme prošli všechny stáje sloužící k chovu dojnic, jalovic a telat mléčného plemene. Po příjezdu veterináře […]

Výroba ptačích budek

V rámci učební praxe druhého ročníku studijního oboru Agropodnikání si žáci vyzkoušeli základní práce při výrobě jednoduchého výrobku ze dřeva. Při výrobě ptačích budek pro sýkorky si budku rozměrově navrhli, nařezali jednotlivé komponenty, navrtali vletový otvor odpovídajícího rozměru a budku sešroubovali. Budky byly ošetřeny nátěrem a až počasí dovolí, budou  rozmístěny v okolí budov školy. Bytová krize […]