Ukliďme Česko 2022

Ukliďme Česko  je  dobrovolnická úklidová  akce,  která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit vzniklé černé skládky a nepořádek.Do této akce se zapojila i naše škola. Hlavním cílem bylo uklidit okolí naší školy. Jenom pro zajímavost, před budovou Zemědělské školy jsme sesbírali 524 cigaretových nedopalků.Chci poděkovat Ing. Chládkové, a parlamentu školy za […]

Dějepisná olympiáda 2021-2022

Na budově Májová již tradičně proběhla dějepisná olympiáda, 51. ročník, 2021/2022. Školní kolo, zadání II. kategorie, tematické zaměření ročníku: „Šlechta v proměnách času“. Nejúspěšnější olympionik pro letošní školní rok za ISŠ Cheb je Václav Dubský, student prvního ročníku oboru IT, druhý Adam Škapa, třetí a čtvrté místo společně obsadili Tadeáš Jan Prek a Tomáš Pospíšil, […]

Praxe 4. AGP Farma Okrouhlá

Praxe v živočišné výrobě žáků učňovských i maturitních oborů probíhá převážně u Agrokombinátu Dolní Žandov. Snímky jsou z učební praxe čtvrtého ročníku maturitního oboru Agropodnikání. Zootechnik seznámil studenty se základními informacemi o chovu skotu na farmě Okrouhlá a společně jsme prošli všechny stáje sloužící k chovu dojnic, jalovic a telat mléčného plemene. Po příjezdu veterináře […]

Výroba ptačích budek

V rámci učební praxe druhého ročníku studijního oboru Agropodnikání si žáci vyzkoušeli základní práce při výrobě jednoduchého výrobku ze dřeva. Při výrobě ptačích budek pro sýkorky si budku rozměrově navrhli, nařezali jednotlivé komponenty, navrtali vletový otvor odpovídajícího rozměru a budku sešroubovali. Budky byly ošetřeny nátěrem a až počasí dovolí, budou  rozmístěny v okolí budov školy. Bytová krize […]

Exkurze žáků ISŠ Cheb do Národního technického muzea v Plasech u Plzně

Ve středu 13.10.2021 žáci ISŠ Cheb z oboru Instalatér, Truhlář a Zahradník absolvovali exkurzi do Národního technického muzea v Plasech u Plzně. Náklady na dopravu autobusem i vstupné hradila škola z fondu SRPŠ…

Konzultační hodiny žáků oboru Zahradník

U zahradníků probíhají konzultační hodiny, které jsou zaměřené na opakování a přípravu k závěrečným zkouškám. Vítá je jejich  třída, která je velikonočně nazdobená. Připojuji ukázku jarního aranžmá, které zhotovoval žák 2. ročníku oboru zahradník a jeho práci zkoumá i domácí mazlíček.

Distanční výuka floristiky

Zadání úkolu pro obor Zahradník, Téma: PodzimZbarvující se příroda do teplých barevných odstínů je znamením, že nadchází čas podzimu.K nejtypičtějším květinám tohoto období patří právě chryzantémy – květiny mnoha tváří a symboliky.Inspirace je všude kolem nás – v těchto dnech dozrává snad nejvíce plodů vhodných pro podzimní tvoření…

Exkurze na biofarmě “Belina” Nežichov

Kde: Biofarma Belina, Nežichov 8, 364 01 Toužim, okr. Karlovy Vary.Kdy: Úterý 17. prosince 2019, 09:30 – 12:30 hodin Program exkurze: Hospodaření na biofarmě Belina – něco z historie, fungovaní farmy dnes Chov skotu a ovcí Faremní zpracování mléka Ochutnávka produktů z faremní minimlékárny Přínos farmy pro podporu a rozvoj cestovního ruchu v regionu Akci […]