• Od 17.1.2022 testujeme v pondělí, nebo okamžitě po pozdějším příchodu do školy. Testují se všichni žáci i zaměstnanci školy. Před testováním a v průběhu vyhodnocování testu by měli všichni používat řádně nasazený respirátor. Ten je možné ve třídě odložit teprve poté, kdy jsou v prostoru jen negativně testovaní! Karanténa je zkrácená na 5 dní od posledního rizikového kontaktu.
  • Každý žák u kterého byl výsledek Ag testování pozitivní je odeslán k PCR testování
  • Výsledek PCR testu nahlásí zákonní zástupci žáků, nebo zletilí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli.
MŠMT 18.01.2022
STANOVISKO MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K VYBRANÝM OTÁZKÁM K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘI REALIZACI MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ „COVID19“
MZČR 14.01.2022
METODICKÝ POKYN PRO KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE A HYGIENICKOU STANICI HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY K NAŘIZOVÁNÍ KARANTÉNY IZOLACE V SOUVISLOSTI S ONEMOCNĚNÍM COVID-19
MŠMT 18.01.2022
INFORMACE K DISTRIBUCI TESTŮ K TESTOVÁNÍ DĚTÍ
A ŽÁKŮ OD 24. LEDNA 2022
MŠMT 12.01.2022
INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ OD 17. LEDNA 2022
MŠMT 10.01.2022
INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE ZMĚNY DOBY TRVÁNÍ KARANTÉNY A IZOLACE OD 11. 1. 2022 A PRAVIDEL PRO TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ OD 17. 1. 2022
MŠMT 07.01.2022
INFORMACE PRO ŠKOLY K MIMOŘÁDNÉMU ŠETŘENÍ COVID 6
MŠMT 20.12.2021
INFORMACE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY, STŘEDNÍ ŠKOLY A KONZERVATOŘE K DISTRIBUCI TESTŮ PRO TESTOVÁNÍ 3. LEDNA 2022
MŠMT 16.12.2021
INFORMACE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY, STŘEDNÍ ŠKOLY A KONZERVATOŘE ZEJMÉNA K DISTRIBUCI TESTŮ PRO TESTOVÁNÍ 20. PROSINCE 2021
MŠMT 14.12.2021
INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
MŠMT 26.11.2021
AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
MŠMT 23.11.2021
AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY, STŘEDNÍ ŠKOLY A KONZERVATOŘE