• Od 17.1.2022 testujeme v pondělí, nebo okamžitě po pozdějším příchodu do školy. Testují se všichni žáci i zaměstnanci školy. Nově od 31.01.2022 mají vyjímku z testování všechny osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů. Dále jsou změny v nošení ochranného prostředku pro pedagogické pracovníky a další změny viz. Screeningové testování. Před testováním a v průběhu vyhodnocování testu by měli všichni používat řádně nasazený respirátor. Ten je možné ve třídě odložit teprve poté, kdy jsou v prostoru jen negativně testovaní! Karanténa je zkrácená na 5 dní od posledního rizikového kontaktu.
  • Každý žák u kterého byl výsledek Ag testování pozitivní je odeslán k PCR testování dle Mimořádného opatření MZČR ze dne 23.12.2021 s účinností od 03.01.2022 odstavec IV / body 1, 2.
  • Výsledek PCR testu nahlásí zákonní zástupci žáků, nebo zletilí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli, který pozitivní výsledek zapíše do aplikace TESTOVÁNÍ [ TABIDOO ].
  • Celý systém předávání dat, metodický pokyn je popsaný [ ZDE ]
MŠMT 09.02.2022
INFORMACE K MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM K MALOOBCHODU S ÚČINNOSTÍ OD 10. 2. 2022, RESP. OD 19. 2. 2022 A O ZRUŠENÍ POVINNÉHO TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH A POVINNÉHO TESTOVÁNÍ
ZAMĚSTNACŮ OD 19. 2. 2022
MŠMT 27.01.2022
INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 31. 1. 2022 A 15.2. 2022
MŠMT 27.01.2022
SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH A PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE POVINNÉHO TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
MŠMT 18.01.2022
STANOVISKO MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K VYBRANÝM OTÁZKÁM K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘI REALIZACI MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ „COVID19“
MZČR 14.01.2022
METODICKÝ POKYN PRO KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE A HYGIENICKOU STANICI HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY K NAŘIZOVÁNÍ KARANTÉNY IZOLACE V SOUVISLOSTI S ONEMOCNĚNÍM COVID-19
MŠMT 18.01.2022
INFORMACE K DISTRIBUCI TESTŮ K TESTOVÁNÍ DĚTÍ
A ŽÁKŮ OD 24. LEDNA 2022
MZČR 14.01.2022
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 17.01.2022
Č. j.: MZDR 1515/2022-1/MIN/KAN
MŠMT 12.01.2022
INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ OD 17. LEDNA 2022
MŠMT 10.01.2022
INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE ZMĚNY DOBY TRVÁNÍ KARANTÉNY A IZOLACE OD 11. 1. 2022 A PRAVIDEL PRO TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ OD 17. 1. 2022
MŠMT 07.01.2022
INFORMACE PRO ŠKOLY K MIMOŘÁDNÉMU ŠETŘENÍ COVID 6
MŠMT 30.12.2021
METODICKÝ POKYN PŘEDÁVÁNÍ DAT A SOUČINNOST ŠKOL A KHS PŘI TESTOVÁNÍA TRASOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH
MZČR 23.12.2021
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 03.01.2022
Č. j.: MZDR 14600/2021-26/MIN/KAN
MŠMT 20.12.2021
INFORMACE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY, STŘEDNÍ ŠKOLY A KONZERVATOŘE K DISTRIBUCI TESTŮ PRO TESTOVÁNÍ 3. LEDNA 2022
MŠMT 16.12.2021
INFORMACE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY, STŘEDNÍ ŠKOLY A KONZERVATOŘE ZEJMÉNA K DISTRIBUCI TESTŮ PRO TESTOVÁNÍ 20. PROSINCE 2021
MŠMT 14.12.2021
INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
MŠMT 26.11.2021
AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
MŠMT 23.11.2021
AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY, STŘEDNÍ ŠKOLY A KONZERVATOŘE