Cukrář [ 29-54-H/01 ]
Škola služeb a řemesel

Absolvent se uplatní při výkonu povolání cukrář, zejména v pozici zaměstnance v cukrárenských provozech a v malých výrobnách včetně hotelových, při prodeji cukrářských výrobků a v příbuzných výrobních provozech pekárenských a cukrovinářských. Absolvent je připraven zejména na ruční výrobu cukrářských výrobků, restauračních moučníků a zmrzlin se zaměřením na zpracování těst, tvarování a zhotovování cukrářských polotovarů, korpusů, náplní, polev, dokončovací práce, zdobení, skladování, balení a expedici hotových výrobků, hodnocení jakosti surovin i finálních výrobků.

Učební plán