Dne 12. a 13. 02. 2020 proběhl v naší školní cukrárně odborný kurz s tématem   „Dorty a koláče v netradičních úpravách podle Magdaleny Dobromily Rettigové“.

Odborným lektorem kurzu byla paní Monika Klozová. Paní lektorka je dlouholetým odborníkem z praxe v soukromé svéře – MOKA – CUKRÁŘSTVÍ Mariánské Lázně.

Pod vedením tohoto odborníka zvládli naši žáci zadání tématu na výbornou. Krajské hospodářské komoře Karlovarského kraje, děkujeme za finanční podporu tohoto kurzu. V měsíci březnu 2020 bude pokračovat kurz svou druhou částí.

Golláň Vladimír
vedoucí učitel potravinářských oborů

Galerie