Dne 12.5.2022 navštívili žáci 2. ročníku oboru instalatér z ISŠ Cheb se svou učitelkou odborných předmětů Ing. Denisou Kuklovou v rámci vzdělávání Chevak v Chebu. Prohléhli si pod vedením také bývalého žáka ISŠ Cheb Leoše Kády celý systém čištění odpadních vod.
Žáci viděli, jak znečištěná voda přichází do čističky, prochází česlemi a hrubým čištěním v mechanické části čističky. Shrabky jsou pak dále lisovány a odváženy na skládku. Studenti dále shlédli dešťovou nádrž, která je využívána hlavně při přívalových deštích, dále aktivační nádrže, kde se na čištění podílejí mikroorganismy, mikrofiltraci, kde probíhá dočištění již vyčištěné odpadní vody. Pan Káda ukázal studentům také podzemní kolektor s potrubím, ke kterému je snadný přístup, vyhnívací nádrže, kde z odpadu vzniká bioplyn, který je pak dále používán jako palivo do kotlů a k výrobě tepelné a elektrické energie.
Exkurzi žáci zakončili prohlídkou „velína“, kde jim byla ukázána kontrola a automatický systém, který sleduje celý proces čištění. Žákům se exkurze velmi líbila a doplnila praktickou prohlídkou jejich teoretické znalosti, které uplatní u závěrečných zkoušek.
V Chebu, 16.5.2022
Ing. Denisa Kuklová