Ve čtvrtek 01.12.222 se žáci oboru Řezník – uzenář Střední integrované školy v Chebu zúčastnili exkurze ve firmě Karlovarské uzeniny v Karlových Varech, která je zároveň odloučeným pracovištěm tohoto oboru. Žáci měli možnost seznámit se s vybavením provozovny a nejnovější technologií výroby, především mohli vidět výrobní procesy a následné skladování v chladících boxech. Byla k vidění práce zaměstnanců na starých archivních strojích, který slouží při výrobě dodnes. Žáci mohli ochutnat veškeré masné výrobky. Firma má také podnikovou prodejnu, kde nabízí veškerý svůj vyrobený sortiment.

Poděkování zaslouží průvodce pan Bauer a majitel firmy pan Švejdar.