28. 6. 2022 se žáci skupiny USH za ISŠ, p. o. – Houslařská škola účastnili formou výšlapu z Lubů do Markneukirchenu návštěvy muzea hudebních nástrojů ve svém významu největší v hudebně-nástrojařském regionu. Byli jsme přivítáni a příjemně pohoštěni ředitelkou muzea. Exkurze byla vedena po odborné stránce Bc. Jiřím Pátkem. Žáci byli postupně seznámeni s historií a vývojem strunných hudebních nástrojů. Propojení odborného výcviku a teoretických znalostí v rámci výuky dějin hudby bylo přínosné. Ke každé skupině hudebních nástrojů byl připojen nejen komentář, ale i praktická hudební ukázka. Po zpětném pěším pochodu do Lubů následovala prohlídka muzea strunných hudebních nástrojů v prostorách lubské radnice. I zde proběhla odborná přednáška na téma historie a současnost hudebně nástrojařského průmyslu. Cenila se zejména mistrovská díla předních lubských mistrů svého řemesla.
Bc. Jiří Pátek, vedoucí Houslařeské školy