HALLOWEEN V DOMOVĚ MLÁDEŽE

Poslední říjnový večer je již několik let i v naší zemi zasvěcen Halloweenu. Svátek, který k nám přišel z anglosaského světa, je u nás určen především dětem, jež se hlavně ve školkách a školách převlékají do nejrůznějších kostýmů. My dospělí si většinou vystačíme s výzdobou v podobě dýní či nějakých strašidelných dekorací.V DM to bylo trochu jinak. Byla neděle, vyzdobené chodby přivítaly všechny ubytované. Všude tma, cestu osvětlovala pouze světýlka z dýní a duch, který se pohyboval nad schodištěm. Uprostřed splétali pavouci svou obrovskou pavučinu a na ně dohlížela pavoučí matka.Žáci byli nadšení, ale to ještě nevěděli, že Halloween v DM teprve začíná.Paní vychovatelky se převlékly do kostýmů a začaly obcházet pokoje. Některé pokoje byly krásně vyzdobené a žáci byli namaskovaní, až z nich šel strach.

Všichni jsme se moc nasmáli a na závěr přišla sladká  čokoládová  odměna.