Výuka od 8. června 2020
 
Od 8. června 2020 bude realizována výuka pro všechny nekončící ročníky formou konzultací podle potřeb u jednotlivých tříd. Zároveň budou podle potřeb probíhat třídnické hodiny. Konzultace a třídnické hodiny budou zadávány do systému Škola online. Účast žáků je dobrovolná, ale doporučujeme ji pro vhodnější možnost hodnocení. Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení (seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění), které je ke stažení ZDE. Žáci budou povinni dodržovat pokyny pro ochranu zdraví a provoz střední školy, který je ke stažení ZDE. Žáci budou první den proškoleni na BOZ se zaměřením na ochranu zdraví a provoz střední školy. Žák musí být vybaven nejméně dvěma rouškami a sáčkem na uložení roušky.
 

Informace pro žáky končících ročníků

Od pondělí 11.5.2020 bude probíhat příprava na maturitní a závěrečné zkoušky s dobrovolnou účastí žáků ve škole. Žáci budou osloveni třídním učitelem a závazně nahlásí svou účast nebo neúčast. Příprava bude probíhat podle rozpisu zadaného ve Škole online. Žák, který se zúčastní přípravy ve škole, je povinen doložit první den „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“, které je ke stažení  ZDE a dodržovat pokyn pro ochranu zdraví a provoz střední školy, který je ke stažení ZDE. Žáci budou první den proškoleni na BOZ se zaměřením na ochranu zdraví a provoz střední školy. Žák musí být vybaven nejméně dvěma rouškami a sáčkem na uložení roušky.

Ing. Jan Homolka
ředitel školy

Maturity, závěrečné a přijímací zkoušky: Jak to letos bude? (odkaz na MŠMT)
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ke stažení