Hana Kaššaiová z 3. POV na International Prague Pastry Academy
Naše žákyně třetího ročníku oboru Potravinářská výroba-cukrář Hanka Kaššaiová absolvovala kurz pořádaný společností IPPA (International Prague Pastry Academy) vedený uznávaným světoznámým cukrářem Davidem Vidalem rodákem z Malty, který nyní působí a žije ve Švédsku. Na kurz, který se konal ve dnech 21. – 24. 10. 2019, byla žákyně pozvána přímo majitelkou společnosti paní Ivetou Fabešovou. První den byli účastníci kurzu, kteří pocházeli z různých koutů Evropy i mimo ni, seznamováni s používanými surovinami a technologickými postupy. V následujících dvou dnech přišlo na řadu samotné vyhotovení korpusů, krémů, zmrzlin, čokolády a čokoládových přízdob a dalších komponentů potřebných při výrobě jednotlivých zákusků. Poslední došlo na samotné dohotovení jednotlivých zákusků a dezertů spojené s ochutnávkami, kterých se účastnili všichni účastníci kurzu i významní hosté např. pan Zdeněk Pohlreich. Velký podíl na zrealizování akce měla naše učitelka odborného výcviku Yvetta Študlarová. Děkujeme paní Fabešové a celému týmu IPPA, že naši žákyni na tento kurz pozvali a náležitě se jí po celou věnovali.