Zájmový kroužek pro děti ve spolupráci
se sociálním partnerem Akord Kvint, s. r. o. Luby


Na začátku měsíce září jsme byli osloveni majitelem prestižní manufaktury na výrobu smyčcových hudebních nástrojů Ing. Josefem Holišem, jestli bychom nezrealizovali zájmový kroužek výroby drnkacích hudebních nástrojů v dílně firmy Akord Kvint, s. r. o.
Jeho návrh se nám natolik zalíbil, že jsme jako škola nejen přislíbili pedagogický dozor, ale ještě sponzorský dar formou dodání veškerého potřebného materiálu k realizaci kroužku. Bc. Štěpán Gubran, učitel OV (kytary) byl ochoten si najít čas a vypracovat přesný harmonogram kroužku.
Náplní odpoledního kroužku pod záštitou DDM a ŠD Luby je seznámit žáky 7. třídy s výrobou kytary. Projdou si jednotlivé operace procesu výroby a seznámí se převážně s ruční technikou opracování materiálu. Výstupem bude pro každého z nich jeden hotový funkční nástroj – španělská kytara, který si budou moci ponechat.
Toto rozhodnutí navazuje na předchozí aktivity zmíněných žáků, kteří v loňském roce za pomoci pracovníků firmy Akord Kvint, s. r. o. zhotovili housle, které následně věnovali jako sponzorský dar talentované dívence z JAR. Kytara bude jakousi odměnou za předchozí práci. Nebudou to mít však zadarmo. Nástroj si musí za pomoci učitele OV zhotovit sami.
Smyslem akce je seznámit děti s tradičním řemeslem spojeným neodmyslitelně s městem Luby, čímž bychom mohli alespoň částečně tuto nádhernou tradici podpořit.

Za Houslařskou školu® zpracoval: Bc. Štěpán Gubran