Ve dnech 8.11.2019 – 9.11.2019 a 6.12.2019 – 7.12.2019 se v rámci projektu IKAP uskutečnil kurz s názvem Opracování dřeva při opravách hudebních nástrojů. Kurz vedl renomovaný mistr houslař pan Jaroslav Kohout. Účastnili se učitelé OP, OV a žáci Houslařské školy®. Cílem kurzu bylo zdokonalení teoretických, praktických znalostí a dovedností, což bylo splněno. Pod dohledem pana Kohouta se všichni zdokonalili v ručním opracování dřeva při renovacích hudebních nástrojů.  Všichni zúčastnění mohou nově získané zkušenosti zúročit jak při výuce odborných předmětů, tak i v odborném výcviku

Zpráva z konání kurzu ve dnech 6.12.2019 – 7.12.2019