V úterý 3. 12. proběhl na naší Průmyslové škole první ročník soutěže Mastercam 2019. Úkolem bylo vytvoření 3D modelu a následná volba vhodné technologie výroby u zadané strojní součásti pomocí CAD/CAM Mastercam. Součást obsahovala zápichy, vnitřní a vnější závit, díry a rovinné plochy. Hodnocena byla přesnost, vhodná technologie a čas, za který soutěžící zadanou práci vypracovali. 1. místo obsadil Daniel Kraisl, 2. místo Miroslav Švejda a 3. místo Ladislav Šroub. Gratulujeme. Garantem soutěže byl Ing. Miroslav Krákora, učitel odborných předmětů strojírenských oborů.