Termíny písemných prací profilové části MZ 2022

Jednotné zkušební schéma MZ 2022

Termíny profilových zkoušek MZ 2022
Maturitní zkouška jaro 2022

Přihlášku k maturitní zkoušce jaro 2022 žák musí podat nejpozději 1. prosince 2021 k rukám ředitele školy, resp. ZŘ Ing. Jeníkové. Přihláška je ke stažení na webu www.cermat.cz, www.novamaturita.cz. V případě dotazů kontaktujte Ing. Jeníkovou, mail: jenikova@iss-cheb.cz nebo te. 734 522 602

Maturitní okruhy a seznam četby
4. AGP
4. EP
4. IT
4. ME
4. ST
4.USH
ANJ
NEJ
SEZNAM ČETBY
PRAKTICKÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY
TŘÍDA UMÍSTĚNÍ ZAHÁJENÍ
4. IT H.303 08:00 hod.

ROZPIS – ÚSTNÍ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROBĚHNE 10.9.2021
V UČEBNĚ K 2.32 – BUDOVA KOMENSKÉHO 29, CHEB
Rozpis 4. EP Rozpis 4. IT

TERMÍNY MATURITNÍ ZKOUŠKY – PODZIM 2021
Praktická část 7.9.2021
Ústní část 10.9.2021

 
MATURITNÍ ZKOUŠKY PODZIM 2021
K maturitní zkoušce se žák musí přihlásit nejpozději:
Do 23.07.2021 K didaktickým testům společné části na studijním oddělení u paní Spáčilové, případně lze zaslat přihlášku poštou. Po tomto termínu již není možné přihlášku přijmout.
Do 30.7.2021 K profilovým zkouškám na studijním oddělení u paní Spáčilové, případně lze zaslat přihlášku poštou. Po tomto termínu již není možné přihlášku přijmout.

MATURITNÍ ZKOUŠKA DIDAKTICKÉ TESTY – MIMOŘÁDNÝ TERMÍN
Mimořádný termín SČ MZ proběhne ve dnech 7.-9.7.2021 na budově Školy služeb a řemesel (Komenského 29, Cheb)
Jednotné zkušební schéma:
7.7.2021 Matematika začátek administrace 9:00 hodin
7.7.2021 Anglický jazyk začátek administrace 14:30 hodin
8.7.2021 Český jazyk a literatura začátek administrace 9:00 hodin
9.7.2021 Německý jazyk začátek administrace 13:00 hodin

Praktická část maturitní zkoušky
MIMOŘÁDNÝ TERMÍN pro třídu 4. IT
DATUM KONÁNÍ UČEBNA ZAHÁJENÍ
22.06.2021 H303 08:00 hod

ROZPIS ÚSTNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK
4. EP
4. IT-ST
4. ME-USH

ROZPIS PÍSEMNÉ ČÁSTI MZ
PŘEDMĚT UČEBNA ČAS ZAHÁJENÍ
NEJ K2.29 08:00
ANJ K2.30 08:00
Upozornění: zkouška proběhne na budově Komenského 29 (Škola služeb a řemesel). Maturanti buď předloží potvrzení o negativním výsledku testování na COVID 19 nebo test provedou před zahájemním zkoušky ve škole.
PRAKTICKÁ ČÁST MZ – UMÍSTĚNÍ TŘÍD ZAHÁJENÍ
4. EP K 2.26 8:00 hod
4. ST H 102 8:00 hod
4. IT H 303 8:00 hod
4. ME B 306 7:00 hod

Nové jednotné zkušební schéma maturitních zkoušek jaro 2021
Termíny konání jednotlivých částí profilové MZ jaro 2021
Třída Praktická část Ústní část Písemná část
4.EP 30. 4. 2021 1. – 7. 6. 2021 6. – 7. 5. 2021
4.IT 30. 4. 2021 1. – 7. 6. 2021 6. – 7. 5. 2021
4.ST 30. 4. 2021 1. – 7. 6. 2021 6. – 7. 5. 2021
4.ME 30. 4. 2021 1. – 7. 6. 2021 6. – 7. 5. 2021
4.USH 19. – 23. 4. 2021 1. – 7. 6. 2021 6. – 7. 5. 2021
 Písemná část MZ se týká pouze prvomaturantů z let 2016-2019
UPOZORNĚNÍ
Konat maturitní a závěrečnou zkoušku mohou v letošním školním roce pouze žáci, kteří prospěli v 1. pololetí!

Maturitní zkouška jaro 2021

Přihlášku k maturitní zkoušce jaro 2021 žák musí podat nejpozději 1. prosince 2020 k rukám ředitele školy, resp. ZŘ Ing. Jeníkové. Přihláška je ke stažení na webu www.cermat.cz, www.novamaturita.cz. Z důvodů mimořádných opatření lže přihlášku zaslat v elektronické podobě na adresu jenikova@iss-cheb.cz. To platí i pro náhradní a oprané termíny maturitní zkoušky. V případě dotazů kontaktujte Ing. Jeníkovou, mail: jenikova@iss-cheb.cz nebo tel. 734 522 602.

Témata profilové části maturitní zkoušky ANJ, NEJ
Pravidla pro výběr literárních děl

Maturitní okruhy jaro 2021 + seznam povinné četby

4.EP 4.IT 4.ME 4.ST 4.USH SEZNAM
ČETBY
Rozpis ústních maturitních zkoušek 4.EP-IT – 08.09.2020 – budova Komenského
Rozpis ústních maturitních zkoušek 4.ME-USH – 08.09.2020 – budova Komenského
Rozpis ústních maturitních zkoušek 4.PS-ST – 08.09.2020 – budova Komenského
PRAKTICKÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ – rozpis dozorů
4.EP 07.09.2020 v 08:00 hodin učebna K2.32 budova Komenského
08:00- 08:30 08:30 – 10:35 11:50 – 13:35 13:35 – do konce
Učíková, Hůdová Hůdová Učíková Hůdová
Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ – podzimní zkušební období 2020
Důležitá informace pro všechny žáky, kteří budou na naší spádové škole 1.-3.9.2020 dělat zkoušky společné části maruritní zkoušky.
POZOR ! Od podzimu 2020 dochází ke změně zkušebního místa
Písemné zkoušky společné části MZ se konají v budově Školy služeb a řemesel, Komenského 617/29, Cheb. Pro více informací čtěte zde
MATURITNÍ ZKOUŠKY PODZIM 2020
K maturitní zkoušce se žák musí přihlásit nejpozději do 25.07.2020 na studijním oddělení u paní Spáčilové, případně lze zaslat přihlášku poštou. Po tomto termínu již není možné přihlášku přijmout.
Společná část maturitní zkoušky – didaktické testy – budou probíhat v termínech 01.-04.09.2020. Jednotné zkušební schéma bude k dispozici od poloviny srpna na www.cermat.cz a zároveň na webových stránkách školy.
Praktická zkouška: 07.09.2020
Ústní zkouška: 08.-09.09.2020
Všechny zkoušky v podzimním zkušebním období (kromě praktické) budou probíhat na budově Komenského 29.
Ústní maturitní zkoušky JARO 2020 se konají v budově u divadla (Divadelní náměstí 8, Cheb)
Rozpis ústních maturitních zkoušek 4.EP, 2.NA, 3.V
Rozpis ústních maturitních zkoušek 4.ME-USH
Rozpis ústních maturitních zkoušek 4.PS-ST
Harmonogram maturitních zkoušek JARO 2020
Jednotné zkušební schéma – přílohy
Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů – rozpis
Jmenování zkušební maturitní komise 2020
obor: Podnikání 64-41-L/51 /
třída: 2.NA, 3.V
Jmenování zkušební maturitní komise 2020
obor: Ekonomika a podnikání 63-41-M/01
obor: Informační technologie, umělá inteligence 18-20-M/01
třída: 4.EP-IT
Jmenování zkušební maturitní komise 2020
obor: Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01
obor: Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů 82-51-L/06
třída: 4.ME-USH
Jmenování zkušební maturitní komise 2020
obor: Stavebnictví 36-41-M/01
obor: Strojírenství-programování CNC strojů 23-41-M/01
třída: 4.PS-ST
Maturitní zkoušky – odloučené pracoviště Dalovice

Termín pro podání přihlášek k maturitní zkoušce v termínu jaro 2020 je nejpozději 02.12.2019 v kanceláři zástupce ředitele Ing. Věry Jeníkové, Škola služeb a řemesel (budova Komenského).

4.EP 63-41-M/01 ANJ, NEJ
4.EP63-41-M/01ODBORNÉ PŘEDMĚTY
4.IT18-20-M/01FYZ, MAT
4.ME26-41-L/01FYZ, MAT, ODBORNÉ PŘEDMĚTY
4.PS31-41-M/01FYZ, ODBORNÉ PŘEDMĚTY
4.ST23-41-M/01FYZ, MAT, ODBORNÉ PŘEDMĚTY
4.USH82-51-L/009OBN (NEPOVINNÉ)
4.USH82-51-L/06EKO, ODBORNÉ PŘEDMĚTY
4.EP-IT63-41-M/01IKT
4.EP-IT18-20-M/01PRAKTICKÁ ZKOUŠKA
Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ
4.EP-IT18-20-M/01INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
4.PS-ST34-47-M/01IKT
SEZNAM POVINNÉ ČETBY K MATURITNÍ
ZKOUŠCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020
Témata 3. části ústní maturitní zkoušky pro všechny studijní obory
kromě oboru Agropopdnikání. NEJ, ANJ