V pondělí 5. prosince jsme na středisku Kavárna a cukrárna U Křížovníků uspořádali obsluhu zákazníků v kostýmech Mikuláše, anděla a čerta. Dopoledne nás navštívily malé děti z rodinného centra Přístav, které jsme náležitě postrašili a poté za básničku či písničku jim předali mikulášskou nadílku. Zákazníci byli netradiční obsluhou potěšeni, takže vzniklo mnoho snímků v jejich mobilech. V odpoledních hodinách jsme pro kolemjdoucí tuláky a pocestné nalévali horký čaj se sladkým perníčkem za příslušný obolus, nebo říkanku. Se zavírací hodinou, co čert nechtěl, vzal ten “rohatej” Mikuláše i anděla za odměnu, s sebou do pekla. 
Takže příští rok : Vrátí se ?