Den proměn 
Dne 12.5.2022 naši žáci 2.kad. navštívili dětský stacionář pro děti s oční vadou v Pastířské 4 Cheb. Den proměn se konal ve třídě Rybiček. Žáci zkrášlili děvčata upletením copánků.  Barevné spreje použili na vyniknutí copánků.  Chlapcům tvarovali jejich střihy učesáním a oživili barvu vlasů různými barevnými spreji. Pro žáky to byla nová zkušenost jak pracovat s malými dětmi. Spokojenost byla na obou stranách.