Říká se, že vše přijde v ten pravý čas, a je to pravda. Původně jen nápad, myšlenka, zbožné přání právě nyní získaly reálné obrysy a my jsme se mohli vydat do severní Itálie po stopách houslařského uměleckého řemesla. Postupně jsme tak navštívili Benátky, Veronu, Cremonu a Milán.

V pondělí 24. 10. 2022 jsme se všichni setkali ve 21:00 před hlavní budovou školy a vyrazili jsme vstříc italskému dobrodružství a novým zážitkům a zkušenostem. Po náročné noční cestě autobusem jsme ráno 25. 10. 2022 nastoupili na loď a přeplavili jsme se do Benátek. Zde už nás čekala nejen velice specifická atmosféra spletitých uliček a kanálů tohoto města na vodě, ale i ty nejvýznamnější pamětihodnosti. Nemohli jsme tedy minout Most vzdechů, Náměstí svatého Marka s bazilikou, jejíž útroby jsme navštívili. Zájemci si užili výhled na zátoku a Benátky z téměř sto metrů vysoké věže se zvonicí Kampanila nebo mohli zabloudit k ikonickému mostu Ponte di Rialto přes hlavní Canal Grande. Návštěvu Benátek jsme pak završili prohlídkou Muzea hudby v útrobách kostela Campo San Maurizio.

Ve středu 26. 10. 2022 jsme se seznámili s historickým centrem Verony, do nějž jsme vstoupili přes vstupní bránu Porta Borseri dochovanou ještě z římských dob. Prošli jsme se typickým italským trhem na náměstí Piazza delle Erbe a zamířili jsme na Piazza dei Signori, odkud naše kroky směřovaly k hrobkám Scaligerů. Samozřejmě jsme nemohli vynechat Juliin dům se slavným balkonem. Následovala cesta na Piazza Bra s římským amfiteátrem Arena di Verona. Odtud již naše kroky směřovaly přes obloukový most ze 14. století Ponte Scaligero k autobusu, který nás dovezl do meky všech výrobců houslí – Cremony.

Zde už na nás čekal bohatý program, který nám připravili v Musoe del Violino, v němž jsme nejen absolvovali workshopy, při nichž si i neumělci mohli vyzkoušet některé dílčí kroky při výrobě houslí, ale i prohlídku muzea, v němž jsme obdivovali dílo Antonia Stradivariho, Nicola Amatiho a Giuseppe Guarneriho, jejichž odkaz je v celém městě více než patrný. Velmi zajímavý program pro nás ovšem připravila také Academia Cremonensis, kde získávají své dovednosti při výrobě houslí budoucí mistři houslaři.

Náročný program středečního dne pak završila podvečerní procházka historickým centrem Cremony a ochutnávka italských specialit – těstovin v nejrůznějších úpravách, pizzy na tisíce způsobů, silné italské kávy či masných i sýrových specialit.

Čtvrtek 27. 10. 2022 byl pak cele věnován jedné z největších italských metropolí, Milánu. Město módy, gotické katedrály a Leonardovy Poslední večeře nás přivítalo typickým ruchem velkoměsta a tepajícím životem. Nemohli jsme samozřejmě minout milánský Dóm, odvážlivci dokonce podnikli výstup na střechu tohoto gotického skvostu, což byl naprosto jedinečný zážitek. Navštívili jsme také interaktivní muzeum s modely vynálezů Leonarda da Vinci a operní dům La Scala, kde jsme byli svědky příprav scény na večerní představení. Stihli jsme ale ochutnat také místní vyhlášenou specialitu – plněnou kapsu panzerotti. Poslední naše kroky pak směřovaly do areálu monumentálního hradu Sforzesco a odtud poklidnou procházkou parkem Sempione k novoklasicistnímu oblouku Arco della Pace.

Unavení, ale plní dojmů jsme pak už jen velmi těžko loučili s půvabnou Itálií a připravili se na zpáteční cestu domů.

Rádi bychom nyní na tomto místě poděkovali všem, kteří stáli u zrodu celé exkurze a podíleli se nejen na její organizaci, ale rovněž na hladkém průběhu. Velké díky patří rovněž našim žákům a vyučujícím za vzornou reprezentaci a skvělou atmosféru během celého náročného programu. V neposlední řadě musíme také vyjádřit poděkování za finanční podporu Integrované střední škole Cheb, p. o. a Spolku rodičů a přátel školy.