ARCHIV:

 

VÝSLEDKY 4. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Seznam uchazečů a pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení
pouze obor 82-51-L/06 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů
Seznam uchazečů a pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení
VYHLÁŠENÍ 4. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020 / 2021
KRITERIA 4. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020 /2021
VYHLÁŠENÍ 4. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020 / 2021 – OBOR S TALENTOVOU ZKOUŠKOU (MATURITNÍ ZKOUŠKOU)
KRITERIA 4. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020 /2021 – OBOR S TALENTOVOU ZKOUŠKOU (MATURITNÍ ZKOUŠKOU)

VÝSLEDKY 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
OBORY UKONČOVANÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU

Seznam uchazečů a pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení

VÝSLEDKY 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
OBORY UKONČOVANÉ ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKOU

Seznam uchazečů a pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení

VÝSLEDKY 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
OBOR VZDĚLÁNÍ: 82-51-L/06 UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ

Seznam uchazečů a pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020 / 2021
Kritéria 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020 / 2021
Obory vzdělání ukončované maturitní zkouškou
Kritéria 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020 / 2021
Obory vzdělání ukončované závěrečnou zkouškou (učební obory)

VÝSLEDKY 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
OBORY UKONČOVANÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU

Seznam uchazečů a pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení

VÝSLEDKY 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
OBORY UKONČOVANÉ ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKOU

Seznam uchazečů a pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení

VÝSLEDKY 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
OBOR S TALENTOVOU ZKOUŠKOU

82-51-L / 06 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů
Seznam uchazečů a pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení

VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020 / 2021
OBORY UKONČOVANÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU M, L

18-20-M / 01 Informační technologie
Seznam přijatých uchazečů
Pořadí uchazečů
63-41-M / 01 Ekonomika a podnikání
Seznam přijatých uchazečů
Pořadí uchazečů
41-41-M / 01 Agropodnikání
Seznam přijatých uchazečů
Pořadí uchazečů
23-41-M / 01 Strojírenství
Seznam přijatých uchazečů
Pořadí uchazečů
26-41-L / 01 Mechanik elektrotechnik
Seznam přijatých uchazečů
Pořadí uchazečů
Informace k přijímací zkoušce

VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020 / 2021
OBORY UKONČOVANÉ ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKOU H, E
Rozhodnutí o přijetí na střední školu se oznamuje zveřejněním tohoto seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem (ID uchazeče) s výsledkem řízení každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se tato rozhodnutí považují za oznámená. Pokračování, celý text . . .
Kompletní výsledky 1. kola přijímacího řízení 2020/2021 ke stažení v PDF

VÝSLEDKY PODLE JEDNOTLIVÝCH OBORŮ:

69-51-H/01 Kadeřník
Seznam přijatých uchazečů
Seznam nepřijatých uchazečů
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
Seznam přijatých uchazečů
Seznam nepřijatých uchazečů
41-55H/1 Opravář zemědělských strojů
Seznam přijatých uchazečů
Seznam nepřijatých uchazečů
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Seznam přijatých uchazečů
Seznam nepřijatých uchazečů
33-56-H/01 Truhlář
Seznam přijatých uchazečů
Seznam nepřijatých uchazečů
41-52-H/01 Zahradník
Seznam přijatých uchazečů
Seznam nepřijatých uchazečů
29-54-H/01 Cukrář
Seznam přijatých uchazečů
Seznam nepřijatých uchazečů
41-51-H/01 Zemědělec – farmář
Seznam přijatých uchazečů
Seznam nepřijatých uchazečů
29-51-E/01 Potravinářská výroba
Seznam přijatých uchazečů
Seznam nepřijatých uchazečů
23-51-E/01 Strojírenské práce
Seznam přijatých uchazečů
Seznam nepřijatých uchazečů
36-52-H/01 Instalatér
Seznam přijatých uchazečů
66-51-H/01 Prodavač – výrobce lahůdek
Seznam přijatých uchazečů
41-51-E/01 Zemědělské práce
Seznam přijatých uchazečů
29-56-H/01 Řezník – uzenář
Seznam přijatých uchazečů
33-57-E/01 Dřevařská výroba
Seznam přijatých uchazečů