Archiv 2021

 

Výsledky 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021-2022
obory ukončované ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKOU
VYHLÁŠENÍ 4. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021-2022
OBORY UKONČOVANÉ ZÁVĚREČNOU A MATURITNÍ ZKOUŠKOU
Kriteria 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021-2022
obory ukončované ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKOU

Výsledky 3. kola přijímacího řízení obory H, E ukončované ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKOU
Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021-2022
oboru s talentovou zkouškou 82-51-L/06 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů
VYHLÁŠENÍ 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021-2022
OBORY UKONČOVANÉ ZÁVĚREČNOU A MATURITNÍ ZKOUŠKOU
Kriteria 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021-2022
obory ukončované MATURITNÍ ZKOUŠKOU
Kriteria 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021-2022
obory ukončované ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKOU

Výsledky 2. kola přijímacího řízení MATURITNÍ OBORY pro školní rok 2021/2022
Výsledky 2. kola přijímacího řízení UČEBNÍ OBORY pro školní rok 2021/2022
VYHLÁŠENÍ 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 / 2022
NA OBOR S TALENTOVOU ZKOUŠKOU
Kritéria 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021 / 2022
Obory ukončované TALENTOVOU ZKOUŠKOU
VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 / 2022
Kritéria 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021 / 2022
Obory ukončované MATURITNÍ ZKOUŠKOU
Kritéria 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021 / 2022
Obory ukončované ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKOU
Výsledky 1. kola přijímacího řízení MATURITNÍ OBORY pro školní rok 2021/2022
Výsledky 1. kola přijímacího řízení UČEBNÍ OBORY pro školní rok 2021/2022
Výsledky 2. kola příjímacího řízení pro školní rok 2021/2022 – obor vzdělání 82-51-L/06 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů

UPOZORNĚNÍ

Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, které není starší 7 dní.
Uchazečům, kteří jsou žáky základní školy, vydá základní škola potvrzení, které bude dokladem o provedeném testu
.

POZOR ZMĚNY TERMÍNŮ

Informace k termínům jednotné přijímací zkoušky
Termín konání jednotné přijímací zkoušky je přesunut z dubna na květen:
1. řádný termín – 3. května 2021
2. řádný termín – 4. května 2021
Informace k termínu talentové zkoušky oboru 82-51-L/06 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů
Termín konání talentové zkoušky je přesunut z dubna na květen:
1. řádný termín – 6. května 2021
Zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro obory ukončované závěrečnou zkouškou se přesouvá z dubna na květen:
Výsledky budou zveřejněny dne 19. května 2021
VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
NA OBOR S TALENTOVOU ZKOUŠKOU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 / 2022
řádný termín 19. dubna 2021
náhradní termín 26. dubna 2021
Přihlášky ke studiu budou přijímány do 8. dubna 2021
Kritéria 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021 / 2022
Obory vzdělání ukončované maturitní zkouškou – talentová zkouška
VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021-2022
1. řádný termín 12. dubna 2021
2. řádný termín 13. dubna 2021
1. náhradní termín 12. května 2021
2. náhradní termín 13. května 2021
Přihlášky ke studiu budou přijímány do 1. března 2021
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021 / 2022
obory vzdělání ukončované maturitní zkouškou
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021 / 2022
obory vzdělání ukončované závěrečnou zkouškou (učební obory)
VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
NA OBOR S TALENTOVOU ZKOUŠKOU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 / 2022
řádný termín 7. ledna 2021 https://www.isscheb.eu/wp-content/uploads/2021/02/Seznam-a-pořadí-uchazečů-v-1.-kole-talent-2021-2022-1.pdf
náhradní termín 14. ledna 2021
Přihlášky ke studiu budou přijímány do 30. listopadu 2020
Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021 / 2022
Obory vzdělání ukončované maturitní zkouškou – talentová zkouška