28.03.2022: Naši žáci odjeli na čtrnáctidenní stáž do partnerské školy BSK Korbach, oblast Hesensko. Nejprve proběhlo seznámení s partnerskou školou, jejími žáky a programem stáže. V prvních dnech si žáci prošli město formou komentované prohlídky,  abslovovali základní jazykový kurz s Tandem a navštívili městský bazén. Co bude dále zajímavého následovat? Nejspíše bude co závidět…

29.-30.3.2022: Probíhl jazykový kurz s Tandem

31.03.2022: Hoj, dneska kluci začali pracovat na projektu elektroinstalace “Haus dr.Burhof”. Smyslem projektu je navrhnout a realizovat elektroinstalaci v domě.

01.04.2022: Dnes jsme byli na celodenním výletě v Kasselu. Navštívili jsme Elektrotechnické muzeum a seznámili se s městem.

02.04.2022: V sobotu jsme byli v Národním parku Willingen, prošli jsme se a načerpali energii

03.04.2022: V neděli jsme vyrazili na celodenní koupání do Tropical Island Medebach. Chlapci si zde užili různé vodní atrakce a sporty.

04.04.2022: Dnes je na programu pokračovací práce na projektu Dr.Bierhof, tzn. praktická montáž elektroinstalace.

05.04.2022: Pokračuje práce na projektu a zároveň jsme část času věnovali přípravě na závěrečné zkoušky

06.04.2022: Chlapci dokončují projekt Dr.Bierhof. Zitra nás čeká prezentace a exkurze do elektrárny. DS

07.04.2022: Dnes jsme navštívili energeticky soběstačnou bio farmu. Chlapci si prohlédli fotovoltaickou a bioplynovou elektrárnu a ostatni provoz.

08.04.2022: Tak dneska byl poslední den, chlapci odprezentovali svou práci, obdrželi certifikáty o účasti na stáží, pak následoval společný slavnostní oběd, odpoledne jsme se byli ještě vykoupat v místním bazénu. Zítra nás čeká návrat domů.