Žáci Houslařské školy vyrobili pod dohledem učitelů odborného výcviku bar do učebny stolničení. Na Houslařské škole se vyučují kromě oboru Umělecko-řemeslná stavba hudebních nástrojů ještě obory Dřevařská výroba a Truhlář. A právě žáci oboru Truhlář tento krásný kus nábytku zhotovili a to od návrhu až k samému sestavení přímo v učebně. Je vidět, že pod odborným vedením se z našich žáků mohou stát mistři svého řemesla.
Bar ocenili hlavně žáci gastronomických oborů a jejich učitelé, kterým slouží k výuce v nově zařízené učebně stolničení.

Foto: Štěpán Gubran