Seznam uchazečů a pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení
v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022
OBOR PŘIJATÍ
UCHAZEČI
NEPŘIJATÍ
UCHAZEČI
Strojírenské práce 23-51-E/01   
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01
Potravinářská výroba 29-51-E/01
Cukrář 29-54-H/01
Řezník-uzenář 29-56-H/01  
Truhlář 33-56-H/01  
Dřevařská výroba 33-57-E/01  
Instalatér 36-52-H/01  
Zemědělské práce 41-51-E/01  
Zemědělec-farmář 41-51-H/01
Zahradník 41-52-H/01
Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01
Prodavač – výrobce lahůdek 66-51-H/01  
Kadeřník 69-51-H/01
Seznam uchazečů a pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení
ve 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022
Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů
82-51-L/06