1. září byli na půdě Integrované střední školy Cheb přivítáni naši noví studenti. V letošním školním roce bude na našich školách (Průmyslová škola, Zemědělská škola, Škola služeb a řemesel, Houslařská škola) studovat více než 880 žáků. Věříme, že se našim novým žákům ve studiu bude dařit a přejeme jim mnoho zdaru a úspěchů při studiu zvoleného oboru.