Zápalkové hlavolámání
Protože je nutné trénovat nejen tělo, ale občas i mozek, zúčastnili jsme se  17. 2. 2020 zápalkového „hlavolámání“ v klubovně DM. Každý musel vyluštit 15 různě obtížných hlavolamů ze zápalek. A přínos našeho počínání? Bylo to zábavné, užili jsme si to, naučili jsme se něco nového, zapnuli jsme mozkové buňky, pobavili se s kamarády… a navíc byli první tři úspěšní „hlavolamači“ odměněni.
L.M., DM

Galerie

A co vy? Chcete si také procvičit mozkové závity? Zde máte jeden hlavolam stažený ze stránek mezinárodní společenské organizace Mensa. Náročnost je 8 z 10 možných stupňů obtížnosti. Dříve, než kliknete na odkaz ŘEŠENÍ, tak se zkuste zamyslet! Přijdete sami na to, jak je to vlastně prosté a geniální?

Přemístěním 4 zápalek získejte 8 rovnoramenných trojúhelníků

ŘEŠENÍ