PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ŠKOLA SLUŽEB A ŘEMESEL HOUSLAŘSKÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA


Zařazení do jazykové přípravy
Zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák musí o zařazení do skupiny pro jazykovou přípravu požádat ředitele školy.
V žádosti vyplní:
jméno, příjmení, datum narození, bydliště v ČR a kontakt na žáka a zákonného zástupce v ČR. V případě nezletilého žáka žádost podepíše zákonný zástupce. Žádost může být podána i v elektronické podobě, kdy však musí být zajištěno, že tuto žádost podává oprávněná osoba.

KAVÁRNA KŘIŽOVNICKÁ KADEŘNICTVÍ VZORKOVÁ PRODEJNA ŠKOLNÍ BUFETY