AdresaObrněné brigády 2258/6, 305 02 Cheb
RegistraceZápis ve spolkovém rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Plzni oddíl L, vložka 1747
IČO 47723211

Cílem Spolku je spolupráce mezi vedením školy, učiteli a rodiči žáků ke vzájemnému prospěchu všech stran. Oblastmi zájmu Spolku jsou zájmové činnosti žáků, technická a materiální pomoc při provozu školy.

Nejvyšším orgánem je valná hromada, do níž volí každá třída svého zástupce. Rodiče zastoupení na valné hromadě volí tříčlenný výbor, který je výkonným orgánem a řídí činnost Spolku.

Rodiče a přátelé školy, jako dobrovolní sponzoři, vytvářejí svými finančními dary fond. Z tohoto fondu jsou hrazeny např. příspěvky na exkurze, příspěvky na zabezpečení maturitního plesu, nebo příspěvek na turistický kurs pořádaný školou.

Stanovy spolku
Návrh rozpočtu pro školní rok 2020 / 2021
Hospodaření spolku za rok 2019