3. kolo přijímacího řízení
Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení
pro školní rok 2023 / 2024
Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023 / 2024
obory ukončované maturitní zkouškou M, L
Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023 / 2024
obory ukončované závěrečnou zkouškou H, E
Kritéria 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023 /2024
obory ukončované maturitní zkouškou M, L
Kritéria 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023 /2024
obory ukončované závěrečnou zkouškou H, E
4. kolo přijímacího řízení – obory s talentovou zkouškou
Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení
na obor s talentovou zkouškou pro školní rok 2023 / 2024

Výsledky 4. kola přijímacího řízení
pro školní rok 2023 / 2024, obor Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů
Kritéria 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023 / 2024
pro obor Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů
3. kolo přijímacího řízení – obory s talentovou zkouškou

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení
na obor s talentovou zkouškou pro školní rok 2023 / 2024

Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023
obor Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů

Kritéria 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023 / 2024
obor Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů
pro školní rok 2023 / 2024

2. kolo přijímacího řízení
Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení
pro školní rok 2023/2024
Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024
obory ukončované maturitní zkouškou M, L
Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024
obory ukončované závěrečnou zkouškou H, E
Kritéria 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024
obory ukončované maturitní zkouškou M,L
Kritéria 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024
obory ukončované závěrečnou zkouškou H, E
2. kolo přijímacího řízení – obory s talentovou zkouškou

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení
na obor s talentovou zkouškou pro školní rok 2023 / 2024

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023 / 2024
obor Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů
Kritéria 2. kola přijímacího řízení
na obor Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů
pro školní rok 2023 / 2024
1. kolo přijímacího řízení
Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení
pro školní rok 2023 / 2024
Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023 / 2024
Obory ukončované závěrečnou zkouškou H, E
Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023 / 2024
Obory ukončované maturitní zkouškou M, L
Kritéria 1. kola přijímacího řízení
obory vzdělání ukončované maturitní zkouškou M, L
pro školní rok 2023 / 2024
Kritéria 1. kola přijímacího řízení
obory vzdělání ukončované závěrečnou zkouškou H, E
pro školní rok 2023 / 2024
1. kolo přijímacího řízení – obory s talentovou zkouškou
Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení
na obor s talentovou zkouškou pro školní rok 2023 / 2024
Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023-2024
Obor Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů
Kritéria 1. kola přijímacího řízení
obory vzdělání ukončované maturitní zkouškou
talentová zkouška pro školní rok 2023 / 2024

[ Archiv ]