1. kolo přijímacího řízení
Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení
na obor s talentovou zkouškou pro školní rok 2023 / 2024
Kritéria 1. kola přijímacího řízení
obory vzdělání ukončované maturitní zkouškou – talentová zkouška pro školní rok 2023 / 2024

[ Archiv ]