VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
NA OBOR S TALENTOVOU ZKOUŠKOU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 / 2022
řádný termín 19. dubna 2021
náhradní termín 26. dubna 2021
Přihlášky ke studiu budou přijímány do 8. dubna 2021
Kritéria 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021 / 2022
Obory vzdělání ukončované maturitní zkouškou – talentová zkouška
VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021-2022
1. řádný termín 12. dubna 2021
2. řádný termín 13. dubna 2021
1. náhradní termín 12. května 2021
2. náhradní termín 13. května 2021
Přihlášky ke studiu budou přijímány do 1. března 2021
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021 / 2022
obory vzdělání ukončované maturitní zkouškou
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021 / 2022
obory vzdělání ukončované závěrečnou zkouškou (učební obory)
VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
NA OBOR S TALENTOVOU ZKOUŠKOU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 / 2022
řádný termín 7. ledna 2021 https://www.isscheb.eu/wp-content/uploads/2021/02/Seznam-a-pořadí-uchazečů-v-1.-kole-talent-2021-2022-1.pdf
náhradní termín 14. ledna 2021
Přihlášky ke studiu budou přijímány do 30. listopadu 2020
Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021 / 2022
Obory vzdělání ukončované maturitní zkouškou – talentová zkouška

Archiv