Školská rada ISŠ Cheb, p. o.

Na základě výsledků voleb konaných ve dnech 22. a 27. 11. 2017 a jmenování členů Radou Karlovarského kraje ze dne 4. 12. 2017 vznikla školská rada ISŠ Cheb, p. o. v níže uvedeném složení.

Volební období: 11/2017 – 11/2020

V abecedním pořadí členů:

č. Jméno a příjmení Poznámka
1 pan Jan Bednařík zvolen žákovskou kurií
2 Mgr. Dagmar Halová zvolena pedagogickou kurií
3 pan Jan Kubata zvolen žákovskou kurií
4 Ing. Petr Navrátil jmenován Radou KK
5 pan Luboš Pokorný jmenován Radou KK
6 pan Milan Straka zvolen pedagogickou kurií

Náhradník pro žákovskou kurii: p. Miroslav Klejna

Náhradník pro pedagogickou kurii: p. Roman Petrík

V Chebu dne 6. 12. 2017

Na jednání školské rady dne 19. 12. 2017 byl předsedou školské rady zvolen pan Milan Straka, místopředsedkyní byla zvolena paní Mgr. Dagmar Halová.