Svařování kovů

Kurzy trvají 160 hod. Kurz zakončený zkouškou před komisařem.

Zkouška se skládá z teoretické části a praktické části:
ZK 311 svařování a řezání plamenem
ZK 111 svařování obalovanou elektrodou
ZK 135 svařování v ochrané atmosféře

Ceny za tyto kurzy 11.800,- Kč za jednu metodu.

Přezkoušení svářečů v pravidelných dvouletých intervalech.
Přezkoušení svářečů kovů organizuje svářecí technolog.

Cena 700,- Kč za účastníka.

Svařování plastů

Kurzy trvají 40 hod.

Naše svářecí škola má tuto akreditaci výuky – Polyfúzní svařování trubek do průměru 315 mm, sváření elektrotvarovek, svařování na tupo.

Cena svářecího kurzu je 10.500,- Kč.

Přezkoušení svářečů plastů organizuje svářecí technolog.

Cena přezkoušení 1.400,- Kč.

Svářečská škola je má zřízeno ATB, které umožňuje připravovat svářečský personál podle českých i evropských norem pro kvalifikace zkoušené a vydávané certifikačním orgánem a zkušební organizací ANB. Pro autorizaci jsou podmínkou mimo jiná kritéria i kvalifikace vyučujících.

Díky tomu je podle potřeb zajištěno cílené vzdělání a certifikace technologů, instruktorů, odborných učitelů a vedoucího výukového střediska.

Nabízíme fungující ucelený systém dalšího profesního vzdělávání v oboru svařování kovových a nekovových materiálů odpovídající potřebám znalostní společnosti v regionu Karlovarského kraje.

Nabízíme komplexní nabídku vzdělávacích kurzů a kvalifikací v oboru svařování pro zájemce z Karlovarského kraje a jeho okolí.

Z nabídky, která je rozdělena do jednotlivých metod svařování, materiálů a polohy nebo tvaru je možné modulově sestavit takovou kvalifikaci, která bude zcela v souladu s potřebami zájemců.

Kvalifikovaní lektoři a na základě toho autorizované ATB je základní podmínka certifikačních zkoušek evropských kvalifikací podle evropských norem a předpisů EWF a ATB.

Kontaktní osoba:

Jiří Serbousek

serbousek@iss-cheb.cz

tel: 734 522 650