V únoru letošního roku proběhla na zemědělské škole přednáška na téma „Výroba krmných směsí pro hospodářská zvířata“. Naše pozvání přijal Ing. Roman Lang, odborník ze společnosti Zeten spol. s r.o. Přednášky se zúčastnili studenti 2. ZFA, 3. ZPR a 4. AGP.
Společnost Zeten spol. s r.o. se zabývá výrobou krmiv Fink, nákupem a prodejem zemědělských komodit a skladováním zemědělských komodit. Vyrábí krmiva pro prasata, skot, drůbež, králíky, koně, ovce, kozy, lesní spárkatou zvěř, bažanty a křepelky, pštrosy, hlodavce a ryby.
Pan Lang studenty seznámil právě s oblastí výroby krmiv. Vysvětlil výživu jednotlivých druhů hospodářských zvířat. Na ukázku přivezl vzorky krmných směsí. Pohovořil o složení krmných směsí. Přiblížil problematiku výroby granulovaných krmných směsí. Zmínil se také o welfare hospodářských zvířat.
V závěrečné diskuzi studentům předal poznatky a zkušenosti ze své dlouholeté praxe. Studenti si odnesli mnoho cenných informací, které jistě využijí při dalším studiu na naší škole, zejména v předmětu chov zvířat.
Panu Ing. Langovi děkujeme za pohodovou a obohacující přednášku a těšíme se na další spolupráci.
Fletterová Horová