22. duben je celosvětově označován jako Den Země (Earth Day). Jedná se o svátek naší planety, jehož poselstvím je boj za lepší životní prostředí a větší zájem o ekologii.
Na Zemědělské škole byla  instalována  výstava prací našich žáků na toto téma. Na přípravě této akce  se podíleli žáci oborů: Zahradník, Zemědělec—farmář, Kadeřník, Mechanik—elektrotechnik a Uměleckořemeselná stavba hudebních nástrojů.
Děkuji za spolupráci kolegovi Ing. J. Sobotkovi, který se spolu se žáky třídy ME- USH zapojil do této akce.
Dále chci poděkovat panu Volfovi, který spolu s učni oboru zahradník vyrobil hmyzí hotely, které jsou instalovány v okolí Zemědělské budovy. (Hmyzí hotel, je místo, které nabízí různé typy úkrytů a prostředí pro bezobratlé živočichy).
Ing. M. Karlíková, učitelka odborných předmětů