Předání maturitních vysvědčení proběhne ve středu 25.05.2022
od 12:30 hodin v posluchárně Houslařské školy.

Rozpis ústní části maturitní zkoušky jaro 2022
4. AGP
4. EP-ST
4. IT
4. ME-USH

Praktická část maturitní zkoušky 29. 04. 2022

Termíny písemných prací profilové části MZ 2022

Jednotné zkušební schéma MZ 2022

Termíny profilových zkoušek MZ 2022
Maturitní zkouška jaro 2022

Přihlášku k maturitní zkoušce jaro 2022 žák musí podat nejpozději 1. prosince 2021 k rukám ředitele školy, resp. ZŘ Ing. Jeníkové. Přihláška je ke stažení na webu www.cermat.cz, www.novamaturita.cz. V případě dotazů kontaktujte Ing. Jeníkovou, mail: jenikova@iss-cheb.cz nebo te. 734 522 602

Maturitní okruhy a seznam četby
4. AGP
4. EP
4. IT
4. ME
4. ST
4.USH
ANJ
NEJ
SEZNAM ČETBY

Historie