Maturitní zkouška jaro 2023

Přihlášku k maturitní zkoušce jaro 2023 žák musí podat nejpozději 1. prosince 2022 k rukám ředitele školy, resp. ZŘ Ing. Jeníkové. Přihláška je ke stažení na webu www.cermat.cz, www.novamaturita.cz. V případě dotazů kontaktujte Ing. Jeníkovou, E-mail: jenikova@iss-cheb.cz nebo tel. 734 522 602.

Ke každému termínu maturitní zkoušky (řádnému, opravnému i náhradnímu) se žák musí řádně přihlásit. Termíny pro přihlášení najdete na https://maturita.cermat.cz/

Jednotné zkušební schéma didaktických testů společné části maturitní zkoušky

Seznam maturitních okruhů 2022 / 2023

4. USH 4. ME 4. EP 4. IT 4. ST 4.AGP NEJ ANJ

Seznam povinné četby k maturitní zkoušce ve školním roce 2022 / 2023

Seznam povinné četby k maturitní zkoušce
ve školním roce 2022 / 2023

Archiv