Termín pro podání přihlášek k maturitní zkoušce v termínu jaro 2020 je nejpozději 02.12.2019 v kanceláři zástupce ředitele Ing. Věry Jeníkové, Škola služeb a řemesel (budova Komenského).

4.EP 63-41-M/01 ANJ, NEJ
4.EP63-41-M/01ODBORNÉ PŘEDMĚTY
4.IT18-20-M/01FYZ, MAT
4.ME26-41-L/01FYZ, MAT, ODBORNÉ PŘEDMĚTY
4.PS31-41-M/01FYZ, ODBORNÉ PŘEDMĚTY
4.ST23-41-M/01FYZ, MAT, ODBORNÉ PŘEDMĚTY
4.USH82-51-L/009OBN (NEPOVINNÉ)
4.USH82-51-L/06EKO, ODBORNÉ PŘEDMĚTY
4.EP-IT63-41-M/01IKT
4.EP-IT18-20-M/01PRAKTICKÁ ZKOUŠKA
Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ
4.EP-IT18-20-M/01INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
4.PS-ST34-47-M/01IKT
SEZNAM POVINNÉ ČETBY K MATURITNÍ
ZKOUŠCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020
Témata 3. části ústní maturitní zkoušky pro všechny studijní obory
kromě oboru Agropopdnikání. NEJ, ANJ