Maturitní vysvědčení jsou k vyzvednutí na studijním oddělení.

Ke každému termínu maturitní zkoušky (řádnému, opravnému i náhradnímu) se žák musí řádně přihlásit. Termíny pro přihlášení najdete na https://maturita.cermat.cz/

4. USH – rozpis ústní maturitní zkoušky
15. září 2022

Rozpis žáků  k opravné maturitní zkoušce [ ústní část ]

4. AGP 4. EP 4. IT

 

Český jazyk – písemná část maturitní zkoušky
Datum: 9. 9. 2022
Učebna: K1.14
Zahájení: 8.00 hodin

Harmonogram maturitních zkoušek podzim 2022

Rozpis ústní části maturitní zkoušky jaro 2022
4. AGP
4. EP-ST
4. IT
4. ME-USH

Praktická část maturitní zkoušky 29. 04. 2022

Termíny písemných prací profilové části MZ 2022

Jednotné zkušební schéma MZ 2022

Termíny profilových zkoušek MZ 2022
Maturitní zkouška jaro 2022

Přihlášku k maturitní zkoušce jaro 2022 žák musí podat nejpozději 1. prosince 2021 k rukám ředitele školy, resp. ZŘ Ing. Jeníkové. Přihláška je ke stažení na webu www.cermat.cz, www.novamaturita.cz. V případě dotazů kontaktujte Ing. Jeníkovou, mail: jenikova@iss-cheb.cz nebo te. 734 522 602

Maturitní okruhy a seznam četby
4. AGP
4. EP
4. IT
4. ME
4. ST
4.USH
ANJ
NEJ
SEZNAM ČETBY

Historie