MATURITNÍ ZKOUŠKY PODZIM 2020
K maturitní zkoušce se žák musí přihlásit nejpozději do 25.07.2020 na studijním oddělení u paní Spáčilové, případně lze zaslat přihlášku poštou. Po tomto termínu již není možné přihlášku přijmout.
Společná část maturitní zkoušky – didaktické testy – budou probíhat v termínech 01.-04.09.2020. Jednotné zkušební schéma bude k dispozici od poloviny srpna na www.cermat.cz a zároveň na webových stránkách školy.
Praktická zkouška: 07.09.2020
Ústní zkouška: 08.-09.09.2020
Všechny zkoušky v podzimním zkušebním období (kromě praktické) budou probíhat na budově Komenského 29.
  Ústní maturitní zkoušky JARO 2020 se konají v budově u divadla (Divadelní náměstí 8, Cheb)
Rozpis ústních maturitních zkoušek 4.EP, 2.NA, 3.V
Rozpis ústních maturitních zkoušek 4.ME-USH
Rozpis ústních maturitních zkoušek 4.PS-ST
Harmonogram maturitních zkoušek JARO 2020
Jednotné zkušební schéma – přílohy
Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů – rozpis
Jmenování zkušební maturitní komise 2020
obor: Podnikání 64-41-L/51 /
třída: 2.NA, 3.V
Jmenování zkušební maturitní komise 2020
obor: Ekonomika a podnikání 63-41-M/01
obor: Informační technologie, umělá inteligence 18-20-M/01
třída: 4.EP-IT
Jmenování zkušební maturitní komise 2020
obor: Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01
obor: Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů 82-51-L/06
třída: 4.ME-USH
Jmenování zkušební maturitní komise 2020
obor: Stavebnictví 36-41-M/01
obor: Strojírenství-programování CNC strojů 23-41-M/01
třída: 4.PS-ST
  Maturitní zkoušky – odloučené pracoviště Dalovice

Termín pro podání přihlášek k maturitní zkoušce v termínu jaro 2020 je nejpozději 02.12.2019 v kanceláři zástupce ředitele Ing. Věry Jeníkové, Škola služeb a řemesel (budova Komenského).

4.EP 63-41-M/01 ANJ, NEJ
4.EP63-41-M/01ODBORNÉ PŘEDMĚTY
4.IT18-20-M/01FYZ, MAT
4.ME26-41-L/01FYZ, MAT, ODBORNÉ PŘEDMĚTY
4.PS31-41-M/01FYZ, ODBORNÉ PŘEDMĚTY
4.ST23-41-M/01FYZ, MAT, ODBORNÉ PŘEDMĚTY
4.USH82-51-L/009OBN (NEPOVINNÉ)
4.USH82-51-L/06EKO, ODBORNÉ PŘEDMĚTY
4.EP-IT63-41-M/01IKT
4.EP-IT18-20-M/01PRAKTICKÁ ZKOUŠKA
Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ
4.EP-IT18-20-M/01INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
4.PS-ST34-47-M/01IKT
SEZNAM POVINNÉ ČETBY K MATURITNÍ
ZKOUŠCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020
Témata 3. části ústní maturitní zkoušky pro všechny studijní obory
kromě oboru Agropopdnikání. NEJ, ANJ