Přihlášku k maturitní zkoušce podzim 2024 žák musí podat nejpozději 25.června 2024 k rukám ředitele školy, resp. ZŘ Ing. Jeníkové. Vyplněnou přihlášku je možné odevzdat i na studijní oddělení. Přihláška je ke stažení na webu www.cermat.cz, www.novamaturita.cz. V případě dotazů kontaktujte Ing. Jeníkovou, E-mail: jenikova@iss-cheb.cz nebo tel. 734 522 602.
Ke každému termínu maturitní zkoušky (řádnému, opravnému i náhradnímu) se žák musí řádně přihlásit. Termíny pro přihlášení najdete na https://maturita.cermat.cz/
 
4. AGP  Rozpis ústní části maturitní zkoušky 20.—24.5.2024
4. EP—IT – Rozpis ústní části maturitní zkoušky 20.—24.5.2024
4.ME—USH – Rozpis ústní části maturitní zkoušky 16.—17.5.2024
4.AGP—ST – Rozpis ústní části maturitní zkoušky 20.—24.5.2024
Praktická maturitní zkouška rozpis žáci – duben 2024
Jednotné zkušební schéma didaktických testů společné části maturitní zkoušky
Jarní zkušební období 2024
Termíny profilových zkoušek jaro 2024

Maturitní okruhy a seznam četby pro rok 2024

4.EP 4.IT 4.ME 4.ST 4.USH 4.AGP
ANJ NEJ SEZNAM
ČETBY

Praktická část maturitní zkoušky 4. IT
Termín: 11. 09. 2023 učebna H303 zahájení v 08:00 hodin

4. ME-USH – rozpis ústní části maturitní zkoušky září 2023 
4. EP-IT – rozpis ústní části maturitní zkoušky září 2023 
4. AGP – rozpis ústní části maturitní zkoušky září 2023
Jednotné zkušební schéma didaktických testů společné části maturitní zkoušky
Podzimní zkušební období 2023
Harmonogram maturitních zkoušek podzim 2023
4. AGP-ST rozpis ústních maturit pro školní rok 2022 / 2023
4. EP-IT rozpis ústních maturit pro školní rok 2022 / 2023
4.ME-USH rozpis ústních maturit pro školní rok 2022 / 2023
Praktická část maturitní zkoušky 28.04.2023, rozpis žáci
Termíny profilových zkoušek jaro 2023 – písemná, praktická a ústní část
Rozpis termínů MZ pro žáky jaro 2023 – písemná část

Maturitní zkouška jaro 2023

Přihlášku k maturitní zkoušce jaro 2023 žák musí podat nejpozději 1. prosince 2022 k rukám ředitele školy, resp. ZŘ Ing. Jeníkové. Přihláška je ke stažení na webu www.cermat.cz, www.novamaturita.cz. V případě dotazů kontaktujte Ing. Jeníkovou, E-mail: jenikova@iss-cheb.cz nebo tel. 734 522 602.

Ke každému termínu maturitní zkoušky (řádnému, opravnému i náhradnímu) se žák musí řádně přihlásit. Termíny pro přihlášení najdete na https://maturita.cermat.cz/

Jednotné zkušební schéma didaktických testů společné části maturitní zkoušky

Seznam maturitních okruhů 2022 / 2023

Seznam povinné četby k maturitní zkoušce ve školním roce 2022 / 2023

Seznam povinné četby k maturitní zkoušce
ve školním roce 2022 / 2023

   Archiv