Přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední školu z Českého jazyka

Kurz je připraven pro žáky základních škol, kteří se rozhodli studovat na Integrované střední škole Cheb, p. o.

Pro tyto žáky je kurz poskytován bezplatně.

Rozsah kurzu: 10 hodin

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední školu z Matematiky

Kurz je připraven pro žáky základních škol, kteří se rozhodli studovat na Integrované střední škole Cheb, p. o.

Pro tyto žáky je kurz poskytován bezplatně.

Rozsah kurzu: 10 hodin