Přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední školu z Českého jazyka a Matematiky

Kurz je připraven pro žáky základních škol, kteří se rozhodli studovat na Integrované střední škole Cheb, p. o. Pro tyto žáky je kurz poskytován bezplatně. Rozsah kurzu: 10 hodin (1 hod. = 45 min.).
Přihlášky do 1. 3. 2023

Český jazyk:

DATUM ZAČÁTEK KONEC
14.06.2023 14:00 15:40
21.06.2023  14:00 15:40

Matematika:

DATUM ZAČÁTEK KONEC
13.06.2023 14:00 15:40
20.06.2023 14:00 15:40

 

JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA CIZINCŮ

ZAŘAZENÍ DO JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY:

Zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák musí o zařazení do skupiny pro jazykovou přípravu požádat ředitele školy.

V žádosti vyplní:

jméno, příjmení, datum narození, bydliště v ČR a kontakt na žáka a zákonného zástupce v ČR. V případě nezletilého žáka žádost podepíše zákonný zástupce.

Žádost může být podána i v elektronické podobě, kdy však musí být zajištěno, že tuto žádost podává oprávněná osoba.