Přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední školu z Českého jazyka a Matematiky

Kurz je připraven pro žáky základních škol, kteří se rozhodli studovat na Integrované střední škole Cheb, p. o. a uvedli tuto školu na prvním místě na přihlášce ke studiu. Pro tyto žáky je kurz poskytován bezplatně. Rozsah kurzu: 10 hodin (1 hod. = 45 min.).
Přihlášky do 4. 3. 2024

Český jazyk:

DATUM ZAČÁTEK KONEC
06.03.2024 14:00 15:40
13.03.2024 14:00 15:40
20.03.2024 14:00 15:40
27.03.2024 14:00 15:40
03.04.2024 14:00 15:40

Matematika:

DATUM ZAČÁTEK KONEC
05.03.2024 14:00 15:40
12.03.2024 14:00 15:40
19.03.2024 14:00 15:40
26.03.2024 14:00 15:40
02.04.2024 14:00 15:40

JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA CIZINCŮ

ZAŘAZENÍ DO JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY:

Zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák musí o zařazení do skupiny pro jazykovou přípravu požádat ředitele školy.

V žádosti vyplní:

jméno, příjmení, datum narození, bydliště v ČR a kontakt na žáka a zákonného zástupce v ČR. V případě nezletilého žáka žádost podepíše zákonný zástupce.

Žádost může být podána i v elektronické podobě, kdy však musí být zajištěno, že tuto žádost podává oprávněná osoba.