Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace
Obrněné brigády 2258/6, 350 02 Cheb
Tel./Fax. +420 354 408 011, +420 734 522 684
ID datové schránky: tvbsw8x
E-mail: info@iss-cheb.cz
IČO: 00077461, DIČ: CZ00077461
RED IZO: 600170462, IZO: 130002046
Bankovní účet školy: 21636331/0100

Portál dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji [ DVKK ]

Budovy školy

Obrněné brigády 2258/6, 350 02 Cheb
Ředitelství, domov mládeže, praktické vyučování
Divadelní náměstí 554/8, 350 02 Cheb
Školní jídelna
Na Hrázi 119/1, 350 02 Cheb
Průmyslová škola
Teoretické a praktické vyučování
Komenského 617/29, 350 02 Cheb
Škola služeb a řemesel
Teoretické a praktické vyučování
Májová 1718/68, 350 02 Cheb
Zemědělská škola
Teoretické a praktické vyučování, školní zahrada
Obrněné brigády 26, 350 02 Cheb
Houslařská škola
Teoretické a praktické vyučování
Křížovnická 99/4, 350 02 Cheb
Praktické vyučování
Hradební 2257/17, 350 02 Cheb
Praktické vyučování, ubytování
Podhradská 2466/88A, 350 02 Cheb
Bez využití, určeno k prodeji