JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA CIZINCŮ

ZAŘAZENÍ DO JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY:

Zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák musí o zařazení do skupiny pro jazykovou přípravu požádat ředitele školy.

V žádosti vyplní:

jméno, příjmení, datum narození, bydliště v ČR a kontakt na žáka a zákonného zástupce v ČR. V případě nezletilého žáka žádost podepíše zákonný zástupce.

Žádost může být podána i v elektronické podobě, kdy však musí být zajištěno, že tuto žádost podává oprávněná osoba.

Kurzy DVPP

Název kurzu Určení Zaměření Počet hodin Datum akreditace Akreditace
Využití obnovitelných zdrojů energie učitelé SOŠ a SOU
učitel praktického vyučování
environmentální výchova – ochrana a tvorba život. prostředí 24 24.6.2011 18 363/2011-25-400  
Tepelná čerpadla učitel praktického vyučování
učitelé SOŠ a SOU
odborné předměty SOŠ a SOU 24 24.6.2011 18 363/2011-25-400  
AutoCAD učitel praktického vyučování
učitelé SOŠ a SOU
výpočetní technika a informatika 24 24.6.2011 18 363/2011-25-400  
Technologie svařování učitel praktického vyučování
učitelé SOŠ a SOU
odborné předměty SOŠ a SOU 24 24.6.2011 18 363/2011-25-400  
Svařování nerezových ocelí učitel praktického vyučování
učitelé SOŠ a SOU
odborné předměty SOŠ a SOU 16 24.6.2011 18 363/2011-25-400  
Problematika činnosti Stanice technické kontroly učitel praktického vyučování
učitelé SOŠ a SOU
odborné předměty SOŠ a SOU 16 24.6.2011 18 363/2011-25-400  
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na SŠ učitel praktického vyučování
učitelé SOŠ a SOU
ostatní 16 24.6.2011 18 363/2011-25-400  
Nemovitosti a jejich odhadování učitel praktického vyučování
učitelé SOŠ a SOU
odborné předměty SOŠ a SOU 16 24.6.2011 18 363/2011-25-400  
Programování a obsluha CNC strojů pro učitele odborných předmětů učitel praktického vyučování
učitelé SOŠ a SOU
odborné předměty SOŠ a SOU 24 24.6.2011 18 363/2011-25-400  
Prevence sociálně patologických jevů učitel praktického vyučování
učitelé SOŠ a SOU
prevence sociálně – patologických jevů 16 24.6.2011 18 363/2011-25-400  
Úvod do pedagogiky a didaktiky pro učitele odborného výcviku – učitele autoškoly učitel praktického vyučování
učitelé SOŠ a SOU
pedagogika 16 24.6.2011 18 363/2011-25-400  
Úvod do pedagogiky a didaktiky pro učitele odborného výcviku – instruktora svařo učitel praktického vyučování
učitelé SOŠ a SOU
pedagogika 16 24.6.2011 18 363/2011-25-400  
První pomoc učitel praktického vyučování
učitelé SOŠ a SOU
ostatní 24 24.6.2011 18 363/2011-25-400  
Využití biomasy učitelé SOŠ a SOU
učitel praktického vyučování
environmentální výchova – ochrana a tvorba život. prostředí 24 24.6.2011 18 363/2011-25-400  
Volba technologických operací v MasterCAM X učitelé SOŠ a SOU odborné předměty SOŠ a SOU 16 25.4.2014 10427/2014-1-277  
Řízení jakosti se zaměřením na technické obory učitelé SOŠ a SOU odborné předměty SOŠ a SOU 16 25.4.2014 10427/2014-1-277  
NC programování – programovací jazyk pro CNC stroje učitelé SOŠ a SOU odborné předměty SOŠ a SOU 16 25.4.2014 10427/2014-1-277  
Projektování v MasterCAM X učitelé SOŠ a SOU odborné předměty SOŠ a SOU 16 25.4.2014 10427/2014-1-277  
ISO 1400x se zaměřením na technické a přírodovědné obory učitelé SOŠ a SOU odborné předměty SOŠ a SOU 16 25.4.2014 10427/2014-1-277  
ISO 900x se zaměřením na technické obory učitelé SOŠ a SOU odborné předměty SOŠ a SOU 16 25.4.2014 10427/2014-1-277  
Řezbářství pro umělecká a dřevozpracující řemesla-modelace dřeva při stavbě hous učitelé SOŠ a SOU odborné předměty SOŠ a SOU 16 25.4.2014 10427/2014-1-277