Řezník – uzenář [29-56-H/01 ]
Škola služeb a řemesel

Absolvent oboru se při výkonu povolání řezník a uzenář uplatní v jatečním provozu, bourárně, v masné výrobě i v obchodních řetězcích spojených s prodejem a distribucí masa a masných výrobků.  Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven na soukromé podnikání v oboru řezník a uzenář.  Po absolvování závěrečných zkoušek a získání výučního listu se může ucházet o přijetí do nástavbových oborů. 

Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání:

Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky) v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit styk s potravinami, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování.

Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

Nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

Učební plán