Řezník – uzenář [29-56-H/01 ]
Škola služeb a řemesel

Absolvent oboru se při výkonu povolání řezník a uzenář uplatní v jatečním provozu, bourárně, v masné výrobě i v obchodních řetězcích spojených s prodejem a distribucí masa a masných výrobků.  Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven na soukromé podnikání v oboru řezník a uzenář.  Po absolvování závěrečných zkoušek a získání výučního listu se může ucházet o přijetí do nástavbových oborů. 

Učební plán