Instalatér [36-52-H/01 ]
Škola služeb a řemesel

Absolvent oboru je připraven samostatně vykonávat instalatérské práce, tj. montáž, opravy a údržbu vnitřních rozvodů (včetně přípojky) studené a teplé vody, kanalizace, topení a plynu včetně montáže armatur, zařizovacích předmětů a spotřebičů v objektech bytové, občanské, popř. průmyslové výstavby. Absolventi se mohou uplatit jako zaměstnanci, podnikatelé nebo živnostníci. Žáci oboru Instalatér mohou získat stipendium Karlovarského kraje.

Učební plán