Agropodnikání [ 41-41-M/01 ]
Zemědělská škola

Absolvent je v rámci výuky připravován na pozici technika – agronoma, zootechnika na zemědělských podnicích, pro samostatné podnikání jako samostatné hospodařící zemědělec, pro firmy pečující o městskou zeleň a parky, pro firmy poskytující služby a poradenství v zemědělství, v životním prostředí a lesnictví nebo pro práci úřadů státní správy a samosprávy související s venkovským prostorem. V rámci výuky získá bezplatně řidičské oprávnění skupiny „T“ – traktor a „B“ – osobní automobil. Důraz je kladen nejen na výuku zemědělských  odborných předmětů, ale také na účetnictví a ekonomiku podnikání v zemědělství. Struktura předmětů umožňuje úspěšně pokračovat na studiu vysokých škol zemědělského zaměření

Učební plán