Agropodnikání [ 41-41-M/01 ]
Zemědělská škola

Absolvent je v rámci výuky připravován na pozici technika – agronoma, zootechnika na zemědělských podnicích, pro samostatné podnikání jako samostatné hospodařící zemědělec, pro firmy pečující o městskou zeleň a parky, pro firmy poskytující služby a poradenství v zemědělství, v životním prostředí a lesnictví nebo pro práci úřadů státní správy a samosprávy související s venkovským prostorem. V rámci výuky získá bezplatně řidičské oprávnění skupiny „T“ – traktor a „B“ – osobní automobil. Důraz je kladen nejen na výuku zemědělských  odborných předmětů, ale také na účetnictví a ekonomiku podnikání v zemědělství. Struktura předmětů umožňuje úspěšně pokračovat na studiu vysokých škol zemědělského zaměření.

Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání:

Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky) v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování.

Alergická onemocnění kůže, spojivek nebo dýchacích cest.

Nemoci vylučující splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy pro výkon povolání, na které bude uchazeč připravován v daném oboru vzdělání v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

Učební plán