Zahradník [ 41-52-H/01 ]
Zemědělská škola

Absolvent je připravován samostatně vykonávat práce  jako zahradník nebo pracovník při pěstování rostlin a stromů. Získá znalosti a dovednosti pro práce především v následujících oblastech: množení ovocného a okrasného materiálu, pěstování květin, ovoce a zeleniny, zakládání a údržba sadovnických a krajinářských úprav, floristika (tj. vazačství a aranžování květin). V závislosti na zaměření školního vzdělávacího programu se absolvent může dále uplatnit v oblasti parkových úprav, technologií zpracování ovoce a zeleniny, agroturistiky, apod.

Učební plán