Dějepisná olympiáda 2021/2022 – školní kolo

Na budově Májová již tradičně proběhla dějepisná olympiáda, 51. ročník, 2021/2022. Školní kolo, zadání II. kategorie, tematické zaměření ročníku: „Šlechta v proměnách času“. Nejúspěšnější olympionik pro letošní školní rok za ISŠ Cheb je Václav Dubský, student prvního ročníku oboru IT, druhý Adam Škapa, třetí a čtvrté místo společně obsadili Tadeáš Jan Prek a Tomáš Pospíšil, páté místo získala Olga Divišová. Celkem se letošního ročníku zúčastnilo celkem 24 studentů napříč všemi studijními obory.
Chcete si také vyzkoušet jaké máte znalosti? Zkuste to třeba ZDE.