Dne 10.3.2023 proběhlo v chebském DDM Sova okresní kolo olympiády v anglickém jazyce. Naši školu na této prestižní akci reprezentoval student třídy 2. ST David Císler, který se stal vítězem své kategorie, čímž zajistil naší škole historický úspěch. David jako vítěz okresního kola dále postoupil do kola krajského, které se uskutečnilo dne 5.4.2023 v prostorách gymnázia v Karlových Varech. I zde, v obrovské konkurenci, David uspěl a obsadil velmi solidní 8. místo ve své kategorii. Postup do republikového kola mu tudíž unikl, nicméně nasbíral mnoho cenných zkušeností, které určitě příští rok zhodnotí. Davidovi patří naše velké díky za vzornou reprezentaci školy.

Ing. Lucie Veselá, učitelka teoretického vyučování